ENERGIX har fått inn 109 søknader om midler til miljøvennlig energiforskning, her illustrert med laboratorieforsøk innen solteknologi. (Illustrasjonsfoto: NTNU)

ENERGIX-programmet mottok 109 søknader til utlysningen om midler til miljøvennlig energiforskning 7. september. Utlysningen omfattet både kompetanseprosjekter for næringslivet og forskerprosjekter. I tillegg var det en mindre utlysning av midler til merkostnader ved utenlandsopphold eller gjesteforskere.

Kilde: ENERGIX

Dette er den første utlysningen av midler etter at den nye gruppen Forskningssentre for Miljøvennlig Energi (FME-er) ble pekt ut i mai.

– Det er veldig bra med så mange søknader til kompetanseprosjekter. Vi har fått inn 40 i år, mot 30 i fjor. Når vi tar med i betraktningen at dette skjer samtidig med etableringen av nye FME-er, så tyder det på et stort engasjement hos næringsliv og brukere av energiforskning til tross for lave energipriser. Det har for eksempel kommet inn mange kompetanseprosjektsøknader på vindkraft. På forskerprosjekter er hovedtyngden på biodrivstoff og samfunnsvitenskap, sier Ane Torvanger Brunvoll, programkoordinator for ENERGIX. 

Søknadene er fordelt på:
– 40 Kompetanseprosjekter for næringslivet
– 64 Forskerprosjekter
– 5 Gjesteforsker- og utenlandsstipendsøknader

Totalt kan ca. 220-290 mill. kroner bli tildelt til prosjekter i denne tildelingen, fordelt over prosjektperioden.

Vi minner også om søknadsfristene for innovasjonsprosjekter i næringslivet og utlysningen for det helt nye virkemiddelet PILOT-E. Her er søknadsfristen 12. oktober, sier Brunvoll, dette håper vi at næringslivet har merket seg.

Nå skal søknadene registreres og fordeles

I starten registreres søknadene, først da får administrasjonen se detaljer i søknadene og hvor mye det er søkt om. Programmene i Forskningsrådet diskuterer så seg imellom om det er søknader som egentlig hører hjemme i et annet program eller som har problemstillinger i grenseflaten mellom to programmer.

– Det hender en gang imellom at søknader som passer best hos et annet program sendes inn til ENERGIX, eller omvendt. Derfor har alle programmene tett dialog i søknadsbehandlingen for å kunne fordele søknadene best mulig eller avdekke hvor det er behov for samarbeid i søknadsbehandlingen. Vi ønsker jo ikke å gå glipp av gode søknader så vi tar denne fordelingsrunden, sier Brunvoll. Men også søker blir forespurt dersom det er aktuelt å flytte en søknad.

Etter søknadsfordelingen begynner arbeidet med å finne eksperter som deltar i evalueringen av søknadene. Hver søknad skal vurderes av et panel (3-4 personer) eller av enkelteksperter (minimum to, men som oftest 3 eksperter). – Dette er en tidkrevende, men veldig viktig del av søknadsbehandlingen, sier Brunvoll.

Tildelingen kommer i desember

Programstyret for ENERGIX fatter det endelige vedtaket for hvilke prosjekter som blir tildelt midler i desember.