«Speed-dating» under Achilles-Live. Andrea Amundsen (f.v.) og Elin Svennevig fra Agder Energi i samtale med Øystein Dalevoll fra leverandørbedriften Furmanite i Porsgrunn.

Dette er et arrangement som absolutt har livets rett, under forutsetning at det i fremtiden deltar flere innkjøpere fra små og mellomstore energiselskaper.

Både blant utstillere og delegater på konferansen er tilbakemeldingene på årets Achilles-Live arrangement i The Qube på Gardermoen varierte, men med tydelig vekt mot pluss. Flere påpekte imidlertid de høye kostnadene for å delta, og mente at mer må gjøres for å trekke innkjøpere fra små og mellomstore energiselskaper til arrangementet.

I disse dager er det hektisk aktivitet i The Qube på Gardermoen.  Der gjennomføres Achilles-Live arrangementet, med 400 konferansedeltagere, 90 utstillere og et tusentalls fagfolk fra kraftbransjen. 30 nasjoner er representert, og med noen få unntak gjennomføres konferanseprogrammet på engelsk.

Dette er et skreddersydd opplegg for ansikt- til- ansikt møter mellom kunder og leverandører. Ved små bord «speed-dater» mange av landets energiselskaper med potensielle samarbeidspartnere. I tidsintervaller på 12 minutter kobler de kontakt, før det skiftes plass med andre som også søker å komme i posisjon på «shortlist».

Bak arrangementet står Achilles, en ledende global aktør innen kvalitetssikrede leverandørkriterier, med Sellihca-registrering som spydspiss inn i kraftbransjen. I Norge er 1800 leverandørbedrifter Sellihca-godkjent. I denne databasen søker regelmessig et 50-talls energiselskaper for å finne kvalifiserte og relevante leverandører. 

90 utstillere på et slikt arrangement er imponerende. Dette gjelder ikke bare antallet, men i like stor grad i variasjon og sammensetning. Sett med tradisjonelle kraft-øyne trådte fremtiden klart og tydelig fram. Her var mange nye profiler, både fra inn- og utland. Mer og mer tydelig er det at vi står med begge bena i det digitale paradigmeskiftet. Samtidig er det klar bevegelse av aktører fra olje og offshore over til kraftbransjen.

Både blant utstillere og delegater på konferansen er tilbakemeldingene på årets Achilles-Live arrangement i The Qube på Gardermoen varierte, men med vekt mot pluss. Flere påpekte imidlertid de høye kostnadene for å delta, og mente at mer må gjøres for å trekke innkjøpere fra små og mellomstore energiselskaper til arrangementet.