Arbeid på 420-kV kraftledningen mellom Ørskog og Sogndal i Svelgen i Bremanger kommune. (Foto: Statnett)

- Dette er en viktig milepæl. Det at strekningen fra Ørskog og sørover til Høyanger er ferdigstilt og satt i drift vil bedre kraftforsyningen i Midt-Norge. Dette har stor betydning for Midt-Norge som er et underskuddsområde, spesielt i nedbørsfattige år, sier konserndirektør Elisabeth V. Vardheim.

Kilde: Statnett

Prosjektet Ørskog-Sogndal skal sørge for trygg strømforsyning til Midt-Norge og Sogn og Fjordane i tillegg til å legge til rette for fornybar kraftproduksjon i Sogn og Fjordane og på Sunnmøre. 

Fornybarprosjekter kan realiseres 

Tidligere i år åpnet Statnett for tilkobling av ny kraftproduksjon i Sogn og Fjordane fordi store deler av den nye kraftledningen mellom Ørskog og Sogndal er satt i drift. I 2009 var det ikke mulig å koble inn ny kraftproduksjon mellom Aurland i Sogn og Fjordane og Ørskog i Møre og Romsdal fordi nettkapasiteten var fullt utnyttet. På grunn av den nye ledningen, er det nå mulig.

 Trygg strømforsyning

– Det er først når vi har hele forbindelsen mellom Ørskog og Sogndal på plass at vi virkelig vil se nytten av den nye strømforbindelsen, forklarer Vardheim. Midt-Norge er avhengig av å få økt kapasiteten av strømtilførsel inn til regionen på grunn av et stort energiunderskudd. Energiunderskuddet kommer av at strømforbruket i Trøndelag og Møre og Romsdal er høyere enn strømproduksjonen. Som følge av dette har strømkunder i Midt-Norge i perioder betalt mer for strømmen enn i resten av landet. I tillegg medfører energiunderskuddet at strømforsyningen til regionen er sårbar. – Med Ørskog-Sogndal i drift vil vi øke kapasiteten inn til Midt-Norge slik at man får en trygg strømforsyning og strømprisene vil utjevnes, sier Vardheim. 

Statnett jobber nå for å ferdigstille siste del mellom Høyanger og Sogndal. Forventet ferdigstillelse er desember 2016.