Eidefossen
Dam Eidefossen, inntaksområde for nye Nedre Otta kraftverk.

Eidefoss, sammen med E-CO Energi og Eidsiva (som eiere av Opplandskraft), har besluttet å investere 1,2 milliarder kroner i vannkraftverket Nedre Otta i Sel og Vågå kommuner. Kraftverket er i dag Norges største vannkraftprosjekt og vil produsere nok kraft til over 15 000 husstander (315 GWh). Det er planlagt å stå ferdig våren 2020.

Kilde: E-CO Energi

– Nedre Otta er et prosjekt Eidefoss og Opplandskraft har jobbet lenge med, og i dag er vi glade og stolte over at regionen kan ta del i en slik stor og viktig utbygging. Utbyggingen setter regionen vår på kartet, og vil gi store ringvirkninger for lokalt næringsliv, sier administrerende direktør i Eidefoss, Hans Kolden.

Nedre Otta kraftverk skal nytte fallet i Ottaelva mellom eksisterende dam i Eidefossen og til ca. 300 m oppstrøms Grindhølen, en strekning på ca. 10 km. Beregnet produksjon for det nye kraftverket er ca. 315 GWh, hvorav 270 GWh er ny produksjon. Nedre Otta er kostnadsberegnet til 1 210 millioner kroner.

– E-CO Energi bekrefter gjennom deltagelse i utbyggingen av Nedre Otta vår langsiktige strategi med å utvikle ny vannkraft og vår posisjon som en viktig og langsiktig aktør i Innlandet. Dette er også et prosjekt som bidrar til å oppnå klimamålene med begrensede ulemper, sier administrerende direktør i E-CO Energi, Tore Olaf Rimmereid.

Nedre Otta bidrar mest til å oppnå klimamålene innen 2020 av alle aktuelle vannkraftprosjekter i Norge i dag. Naturinngrepene er relativt små fordi eksisterende dam ved Eidefossen kraftverk skal brukes og kraftverket i all hovedsak bygges i fjell. Konsekvensene ved utbyggingen er i hovedsak knyttet til redusert vannføring på den berørte elvestrekningen, men pålegg om en relativt høy minstevannføring og en særskilt forbislipping av vann midt på sommeren, vil sikre at rafting, padling og sportsfiske kan fortsette tilnærmet som før.

– Vi er tilfredse med investeringsbeslutningen og ser frem til å gå i gang med dette spennende prosjektet, sier konsernsjef i Eidsiva, Øistein Andresen.

De første anleggsarbeidene vil starte opp allerede i løpet av september i år. Kraftverket er planlagt med ferdigstillelse våren 2020.

A/S Eidefoss og Opplandskraft DA fikk av Kongen i statsråd den 11.12.2015, konsesjon til utbygging av Nedre Otta kraftverk i Sel og Vågå kommuner samt bygging av tilhørende 132 kV-linje. Den ene eieren i Opplandskraft DA, Akershus Energi, har tidligere besluttet å ikke delta i utbyggingen. Deres andel vil bli fordelt på de tre andre eierne i Opplandskraft, E-CO Energi, Eidsiva Energi og Oppland Energi. Nedre Otta DA (under stifting) vil stå for utbyggingen og er et samarbeidsprosjekt mellom A/S Eidefoss, E-CO Energi og Eidsiva Energi.