Høylydte protester fra naturvernere og unge samer mot vindkraftutbygging på grensen mellom Nord-Trøndelag og Nordland. (Foto: Naturvernforbundet)

- Vi kan ikke plassere et vindkraftverk midt i reinens matfat hvor naturen er rik og sårbar. Sist uke dro nestleder i Naturvernforbundet Silje Ask Lundberg sammen representanter fra det sørsamiske ungdomsmiljøet til Olje- og energidepartementet og ga klar beskjed: Dette området ofrer vi ikke.

Kilde: Naturvernforbundet

På grensa mellom Nord-Trøndelag og Nordland planlegges et stort vindkraftverk. Miljødirektoratet, Riksantikvaren, Sametinget og Fylkesmannen i både Nordland og Nord-Trøndelag frarådet utbygging fordi det betyr en rasering av et stort natur- og kulturlandskap, utestengelse av friluftsinteresser og det vil ødelegge viktige kalvings- og beiteområder for reindrifta.

Olje- og energidepartementet har Naturvernforbundets klage til behandling.

– Det er store konflikter med naturen og reindriftsnæringa, og landskapet kommer til å bli totalt ødelagt. To veier skal bygges, og det vil gi enorme inngrep i naturen. Dette er en svært viktig sak for Naturvernforbundet, sier Lundberg.
– Sammen med reindrifta og de sørsamiske ungdommene har vi stor tro på at vi skal klare å ta vare på fjellområdene.