Å gå fra tre til to nettnivåer byr på spesielle utfordringer for Sogn og Fjordane Energi (SFE). (Foto: Ronny Solheim)

Når vedtatte endringer i Energiloven trer i kraft legges det til rette for å gå fra tre til to nettnivåer her i landet. For alle nettselskaper er ikke dette like greit.

Generelt sett synes vi endringen er positiv, men for oss innebærer dette også en ulempe som vi må søke å finne en løsning på, sier Johannes Rauboti, konsernsjef i Sogn og Fjordane Energi (SFE). – Alt som inngår i sentralnettet på det tidspunktet lovendringene trer i kraft forblir automatisk der. I denne forbindelse har vi anleggsdeler som er leid ut til Statnett. For å beholde dette må vi søke om en fristilling ved et enkeltvedtak til distribusjonsnett.

Til historien hører at Statnett bygger ny sentralnettlinje mellom Aurskog og Sogndal. Denne vil «avløse» de anleggsdelene Statnett i dag leier av SFE. Det springende punktet er hvor grensen går mellom sentralnett og distribusjonsnett. Selv mener SFE at de bortleide anleggsdelene i en ny nettstruktur må defineres som en del av distribusjonsnettet. Dette primært fordi anleggene knytter sammen den elektriske infrastrukturen i regionen.

Dette dreier seg blant annet om hvem som skal inntektsføre innmatningstariffene som lokale kraftprodusenter betaler for å koble seg til den elektriske infrastrukturen. I dag krediteres dette sentralnettet. På en konferanse i regi av SFE for kort tid siden antydet olje- og energiminister Tord Lien at det blir vurdert en endring, slik at verdien av innmatningstariffen kan tilfalle regionale nettaktører.