Matre Haugsdal kraftverk er bygd inne i fjellet tett ved det 60 år gamle Matre kraftverk. Her er et glimt fra åpningen 20. september. Foto: BKK/Marit Hommedal

Etter en anleggsperiode på tre og et halvt år har BKK satt i drift Matre Haugsdal kraftverk i Masfjorden kommune i Hordaland. Olje- og energiminister Tord Lien foretok den offisielle åpningen.

Matre Haugsdal kraftverk vil produsere 612 GWh kraft årlig, nok til å forsyne 31.000 husstander med strøm. Kraftverket er utstyrt med to francisturbiner på 90 megawatt hver og yter nesten dobbelt så mye som det gamle Matre kraftverk fra 1950-tallet. Den årlige kraftproduksjonen øker med 72 GWh.

– Vannkraften er ryggraden i det norske kraftsystemet. Jeg vil berømme BKK og samarbeidspartnere for godt arbeid med utbyggingen av Matre Haugsdal kraftverk. Dette kraftverket vil bidra til et mer robust, effektivt og bærekraftig energisystem i generasjoner, sa energistatsråd Lien før han trykket på startknappen i den nye kraftstasjonen, som er bygd inne i fjellet tett ved den gamle Matre kraftstasjon.

Bedre utnyttelse

Matre Haugsdal er det største prosjektet til BKK på lang tid. Kraftverket erstatter et eldre kraftverk, men utnytter de samme vannmengdene på en mer effektiv måte. Det gir både mer energi og større effekt, slik at kraftverket er i stand til å produsere mer strøm i perioder der behovet er størst.

– Vannkraften fra anlegget i Matre er et viktig bidrag til det grønne skiftet, sa konsernsjef Jannicke Hilland i BKK i sin tale ved åpningen.

Konsernsjef Jannicke Hilland i BKK sammen med olje- og energiminister Tord Lien i den nye maskinhallen. Foto: BKK/Marit Hommedal

Nr. 34 for BKK

Matre Haugsdal er selskapets 34. kraftverk og det andre kraftverket BKK åpner i løpet av to uker. Tverrgjuvlo kraftverk i Voss kommune ble åpnet 7. september.

Byggingen av Matre Haugsdal har bydd på utfordringer, ikke minst fordi anleggsarbeidet har skjedd tett innpå et kraftverk i full drift.

I den gamle maskinhallen på Matre var det tidligere to kraftverk. Det ene utnyttet vannressursene i Haugsdalsvassdraget og det andre i Matrevassdraget. Nå produserer Matre kraftverk bare på vannet som kommer ned Matrevassdraget, mens vannet fra Haugsdalsvassdraget blir utnyttet i det nye Matre Haugsdal kraftverk.

Store steinmasser

BKK har stilt med montører på all hovedmontasje og jobbet tett sammen med Voith Hydro og Andritz Hydro. BKKs entreprenør har også hatt totalansvaret for store oppgaver, blant annet montasje av kjølevannsanlegg og driving av kabeltunnel.

Totalt er det blitt fraktet ut over 450.000 kubikkmeter stein i arbeidet med ny kraftstasjon og tilhørende tunneler. Massene tilsvarer ni rådhus i Bergen. Steinen har blitt brukt til samfunnsnyttige formål som nytt jordbruksland, industriområde og fundament for transformatorstasjon til den nye kraftledningen fra Modalen til Mongstad.

To francisturbiner, hver på 90 MW, sørger for at den årlige produksjonen øker med 72 GWh. Foto: OED