Fra venstre; Nikolai Austarheim, Larissa Leuenberger, Dominique Farag og Morten Aslesen. (Foto: Statkraft)

Fire nyutdannede med bakgrunn i teknologi, økonomi og strategisk ledelse startet denne uken i Statkraft.

Kilde: Statkraft

Statkraft er en populær arbeidsgiver blant studenter i mange land. Til årets traineeprogram fikk Statkraft 1340 søknader.

Statkrafts internasjonale trainee-program er et to-årig program med fire forskjellige arbeidsrotasjoner, hvorav minst én skal være i utlandet. Traineene er rekruttert av en bestemt avdeling,  hvor de vil fortsette i en ny stilling når programmet er gjennomført.

Mange av Statkrafts trainees har bakgrunn fra teknologi eller økonomi, men Statkraft ansetter også unge og lovende talenter med andre fagretninger. Fellesnevneren blant årets trainees er en sterk motivasjon for å jobbe med fornybar energi og bidra til å løse klimautfordringen, interesse for teknologi og sterke akademiske utdannelser.

Trainee-programmet gir kandidatene en grundig innføring i organisasjonen, kjernevirksomheten og selskapets strategi. De får en fast stilling som trainee i et av Statkrafts forretningsområder eller stabsområder, samt et skreddersydd rotasjonsprogram med en dedikert leder som skal sørge for læring og utvikling.