Nå ruller den første ASKO-lastebilen med elektrisk drift rundt med varer i Oslo og omegn. (Foto: Asko)

Dagligvaregrossisten ASKO presenterte i går landets første elektriske distribusjonsbil. Distribusjonsbilen skal distribuere dagligvarer til matbutikker i Oslo-området.

Kilde: ASKO

ASKO har en ambisjon om å bli klimanøytrale og ønsker å være en foregangsbedrift med banebrytende tiltak som gir positive miljøeffekter. Målet er at ASKO innen 2020 kun skal bruke 100% fornybar energi og utelukkende 100% fornybart drivstoff. Introduksjon av elektriske distribusjonsbiler er et viktig skritt på veien mot å nå det ambisiøse miljømålet.

Den elektriske distribusjonsbilen som ble presentert i dag kan ta 18 paller og har en rekkevidde på omtrent 20 mil. Rekkevidden gjør at bilen egner seg til bydistribusjon, og vil lades når den er innom rampen på lageret. Det er ingen lokale utslipp verken fra bil eller kjøleaggregat.

Bilen er av merke EMOSS og er bygget i Nederland. Den vil ha lavere drifts- og vedlikeholdskostnader enn dieselbiler. Årlig dieselbesparelser er på 17 500 liter. Sammenliknet med tilsvarende dieselbil, forventes det en årlig energireduksjon på 116 500 kWh.

Tradisjonell drivlinje og motorpakke er erstattet med elektromotor og batteripakker. Motoren yter 200 kW har et maks dreiemoment på 3500 Nm.

Ladestasjon for distribusjonsbilen settes opp på egen eiendom. Ladetid på 50 % kapasitet à 2,5 timer, fulladet à 5 timer. Bilen har en batteripakke på 240 kWh lithiumbatterier. Antatt forbruk pr. km er 1,2 kWh.

For å danne et godt erfaringsgrunnlag for hvilke muligheter og begrensninger som ligger i elektrisk drift, skal ytterligere to elektriske distribusjonsbiler settes i drift. Erfaringene vi gjør gjennom testperioden, vil danne beslutningsgrunnlag for en større innfasing av elektriske distribusjonsbiler i ASKO.

– Næringslivet må gå foran i arbeidet med det grønne skiftet, og det gjør ASKO, sa statsminister Erna Solberg under lanseringen av den nye dsistribusjonsbilen.