ARENA-klyngen innen sol er blitt partner i Smartgridsenteret. (Illustrasjonsfoto:NTNU)

Norges nyeste Arena-klynge er nå partner i Smartgridsenteret. Solenergi oppfattes ofte som plunder og heft i energibransjen, men klyngen skal vise at solenergi tvert i mot er en styrke for hele energisystemet.

Kilde: Smartgridsenteret

Utbyggingen av solenergi i Norge vokser kraftig, i takt med ønsket om selvforsynte næringsbygg og boliger. Alle de nye anleggene påvirker det lokale kraftnettet og hele energisystemet, noe som alle aktørene i energibransjen må ta hensyn til. Det blir enklere når solenergiaktørene nå blir koblet direkte sammen med de andre aktørene i energisystemet ved utviklingen av smartgrid.

Samler bransjen

De fleste bedriftene og forskningsmiljøene innenfor solenergi i Norge er samlet i Solenergiklyngen, et nettverk som ble startet i 2013 av Institutt for energiteknikk (IFE) og Oslo Renewable Energy and Environment Cluster (OREEC). I dag består klyngen 49 bedrifter, 9 forsknings- og utdanningsaktører og en rekke samarbeidspartnere. Solenergiklyngen er nasjonal, men har sitt tyngdepunkt i Oslo og Akershus.

Før sommerferien fikk Solenergiklyngen Arena-status, som sikrer prosjektfinansiering i tre år av Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA.

– Som Arena-klynge kan vi jobbe mye mer systematisk med samarbeid mellom bedriftene om innovasjoner og om mulighetene for felles prosjekter. Dette er fortsatt en umoden bransje i Norge, men nå tar den av, sier prosjektleder Trine Kopstad Berentsen i Solenergiklyngen.

Hun er fullt klar over at solenergi ses på som plunder og heft i andre deler av energibransjen.

– Men solenergi er en stor mulighet for Smartgridsenterets medlemmer. Her ligger det forretningsmuligheter for en bransje som er så tett på kundene. Vi hører at flere nettselskaper allerede ser på hva slags soltjenester de skal tilby kundene sine, sier hun.

Inviterer til samarbeid

Arena-klyngen kommer til å jobbe med hele verdikjeden, fra utvikling av materialer til hele energisystemet. Det omfatter bærekraftig produksjon, bygningsintegrerte løsninger, mikrodistribusjon, lagring, smartgrid, selvforsynte næringsbygg og nye energitjenester og finansiering.

– På alle disse områdene ser jeg for meg at vi samarbeider med Smartgridsenteret. Vi kan etablere felles utviklingsløp og diskusjonsarenaer. Målet er å opprette en felles møteplass en gang i året. sier Berentsen.

Når medlemmene i Smartgridsenteret og Solenergiklyngen ser felles forretningsmuligheter og utfordringer blir det vinn-vinn.

– Jeg gleder meg veldig til å bli en del av Smartgridsenteret. Så vidt jeg forstår er det den eneste klyngen som ikke får offentlig støtte, men som bæres av næringslivet. Det synes jeg er utrolig bra, sier Berentsen.

I tiden fremover vil hun lære hvordan Smartgridsenteret og dets medlemmer tenker og koble de rette aktørene med medlemmene i Solenergiklyngen. Smartgridkonfe