Etter mange gode år butter det økonomisk i mot for Akershus Energi, her illustrert med hovedbasen ved Glomma på Rånåsfoss i Sørum kommune. (Foto: Akershus Energi)

Akershus Energi kutter bemanningen med 15 stillinger. Langvarig lave kraftpriser blir oppgitt som hovedårsak, i følge rb.no (Romerikes Blad).

Gjennom mange år har Akershus Energi  vært en pengemaskin for sin eier, Akershus fylke. Nå butter det imidlertid i mot. Inntektene i første halvår 2016 er 100 MNOK lavere enn for samme periode i 2015. Halvårsoverskuddet er mer enn halvert, fra 307 MNOK i fjor til 145 MNOK i år. Etter skatt er årets halvårsresultat på 73 MNOK mot 84 MNOK i fjor.

Til rb.no uttaler kommunikasjonsdirektør Aksel Tonjer at nedbemanningen er et av flere tiltak for å redusere kostnader. Han vil foreløpig ikke si noe om hvor store kostnadskutt det legges opp til i neste års budsjett, men understreker at det løpende arbeides med kostnadsmessige tilpasninger.

Det er grunn til å tro at bemanningsreduksjonen lar seg gjennomføre uten direkte oppsigelser. 15 ansatte i «målgruppen» på 62 år eller mer har fått tilbud om førtidspensjonering. – Vi tror at de fleste kommer til å takke ja til den gode «pakken» vi tilbyr, avslutter Tonjer.