Andreas Thorsheim, administrerende direktør i Otovo t.v, og Anders Gaudestad, administrerende direktør i LOS, gleder seg til å kunne tilby solcelleanlegg til privatkundemarkedet.

LOS og Otovo, Norges største operatør av solpanelanlegg for privatboliger, har inngått et strategisk og eksklusivt samarbeid på privatkundemarkedet.

Kilde: LOS

Alle privatkunder til LOS som ønsker å produsere strøm fra sitt eget solcelleanlegg kan nå få dette gjennom samarbeidet med Otovo. Fra nyttår kan også LOS-kunder som produserer egen strøm få betalt for det de ikke selv forbruker. LOS vil fungere som en energipartner og selge overskuddsstrøm tilbake til markedet.

 – LOS ønsker være innovative og følge med i et marked og en bransje som er i endring. I dag utgjør mengden solenergi produsert av privathusholdninger svært lite, men i fremtiden vil solenergi være en av flere kilder til strømproduksjon. Det markedet ønsker vi være en del av, sier Anders Gaudestad, administrerende direktør i LOS.

Landets beste solforhold
– Vi ser i markedet generelt, og blant Sørlendinger spesielt, at ønsket om å produsere sin egen klimavennlige energi vokser. I tillegg til etterspørsel er også prisene på solceller på vei ned. Disse to faktorene i kombinasjon med at Sørlandet har Norges beste solforholdene er bakgrunnen for at vi nå tilbyr kundene dette, sier Anders Gaudestad, administrerende direktør i LOS AS. 

Andreas Thorsheim, administrerende direktør i Otovo, er stolt av å bli valgt som samarbeidspartner til LOS.

– LOS er den absolutt største aktøren i en landsdel som er som skapt for solceller. På Sørlandet kan mange husholdninger få dekket deler av sitt eget forbruk ved hjelp av paneler. Teknologien er enkel. Solcellene lager strøm av sollyset som igjen går rett inn i boligens sikringsskap og erstatter strøm man ellers ville kjøpt fra nettet, sier han..  

Åpent for registrering
Otovos rolle i samarbeidet er å planlegge, installere og drifte anleggene som kundene til LOS kjøper. Installasjon av anlegg skjer fra våren 2017, men allerede nå kan interesserte gå inn pålos.no/sol. Her kan de taste inn sin egen adresse og få regnet ut hvor mye av taket som kan dekkes av solceller, hva det vil koste og forventet årsproduksjon. Interesserte kan også registrere seg for å få reservert plass for å få solceller installert til våren.

– Sammen med Otovo ønsker vi å ta en tydelig posisjon og utvikle oss i et marked vi har tro på, sier Anders. 

Fakta

Otovo planlegger, installerer og drifter solceller på privathus og næringsbygg. Selskapet har en egenutviklet software som fjerner behovet for befaring og kjøper inn komponenter i store kvanta, noe som reduserer kostnadene med å få solceller på taket.