Siemens skal levere fremdriftssystemer til to nye elektriske ferger i Norge. Det betyr at de fire første elektriske batterifergene i verden, her illustrert med «Ampere», skal gå på teknologi som er utviklet og produseres av Siemens i Norge.

Siemens skal levere fremdriftssystemer til to nye elektriske ferger i Norge. Det betyr at de fire første elektriske batterifergene i verden skal gå på teknologi som er utviklet og produseres av Siemens i Norge. Siemens leverte i 2015 ”Ampere” som er verdens første helelektriske ferge.

Kilde: Siemens

– Vi har vist at teknologien er robust, reduserer kostnadene og er miljøvennlig, sier salgsdirektør i Siemens, Odd Moen.

Fjord1 valgte batteriferger
De helelektriske fergene skal gå på sambandet Anda-Lote, og er bestilt av Fjord1. Anbudet tilsa at én av fergene skulle være basert på nullutslipp og at den andre kunne være en lavutslippsferge. Fjord1 endte opp med å velge to elektriske batteriferger, noe som gir et bedre totalregnskap både økonomisk og for miljøet. 
– Når infrastrukturen er på plass på land er det fornuftig å utnytte investeringene med to ferger. Derfor valgte vi å gå for det mest miljøvennlige alternativet, sier maritim teknisk direktør i Fjord1, Arild Austrheim.

Siemens med de fire første
Tidligere har Siemens levert tilsvarende løsninger til verdens første elektriske ferge som nå er i drift i Norge. Siemens har også pågående leveranse til verdens andre elektriske ferge for drift i Finland. Siemens er med andre ord det eneste selskapet som har levert løsninger til helelektriske ferger. Siemens peker på at prosessen med kundene er helt avgjørende for å ende opp med en leveranse som løser utfordringene.
– Tett samarbeid med rederiet er avgjørende for å ende opp med rett dimensjonering og valg av en teknologisk løsning som gir så lave utslipp som mulig, innen økonomiske rammer som gir et lønnsomt prosjekt, påpeker Moen. 

– Vi opplever at kundene velger oss på grunn av totalløsningen som sikrer optimal integrasjon mellom installasjonen på fergen og infrastrukturen på land. I tillegg har vi vist at våre leveranser er robuste og gir lavest driftskostnader, sier Odd Moen i Siemens. 

Norsk teknologi
Teknologien er utviklet av Siemens i Trondheim, og er basert på løsninger som er utviklet for offshore-skip. Dette sikrer at teknologien er utprøvd under tøffe forhold og videreutviklet gjennom mange år.
– Vi har utviklet det elektriske fremdriftssystemet BlueDrive PlussC gjennom mange år, og til de elektriske fergene har vi tatt et nytt skritt i retning av en utslippsfri kystfart, sier Odd Moen.

Første anbud med krav om nullutslipp
Konkurransen om fergesambandet mellom Anda og Lote er den første ordinære konkurransen i Norge som har stilt krav til ferger med null- og lavutslipp. Dette er i tråd med regjeringens nye krav til strengere miljøkrav.