De neste fire årene skal Infratek, i kontrakt med Bymiljøetaten i Oslo, sørge for stabilt lys i det offentlige rom i hovedstaden. (Foto: Infratek)

Infratek skal de fire neste årene sørge for at det er lys langs kommunale veier, i parker, lysløyper og idrettsanlegg i Oslo.

Kilde: Infratek

 – Dette er en stor og viktig kontrakt for oss. Vi har hatt et godt samarbeid med Oslo kommune og Bymiljøetaten i mange år, og ser fram til å fortsette samvirket, sier divisjonssjef Jarle Pettersen i Infratek.

Kontrakten mellom Oslo kommune v/Bymiljøetaten og Infratek ble skrevet i siste halvdel av augustr. Avtalen har en varighet på fire år, med opsjon på ytterligere to år. 

– Oppgavene innebærer i korte trekk drift- og vedlikehold av alt det kommunale gatelyset for Oslo kommune, men også mindre prosjektoppdrag. Det være seg reparasjon og skader av påkjørte master eller utbedring av feil på mørke lamper i master og stolper. Videre består oppgaven i diverse administrasjon, koordinering og utbedring av feil i styringssystemet for gatebelysningen, som består av omkring 762 veilystennpunkt, der ca. 100 deles med Statens Vegvesen, sier Jarle Pettersen.
 
Gatelysanleggene i Oslo består av over 67 000 lampepunkter. I tillegg har Bymiljøetaten 110 km lysløyper med ca. 3000 lampepunkter og 45 idrettsanlegg med 1000 lampepunkter. 
 
– Det er et meget kompleks og sammensatt system. Gjennom jobben vi har gjort for Bymiljøetaten de mange forgående årene har vi god oversikt, og gode rutiner for å sørge for at hovedstaden til en hver tid er opplyst. Vi har svært erfarne montører som jobber med dette produktet. Sammen med Bymiljøetaten skal vi gjøre rutinene for drift av det største kommunale lysanlegget i Norge enda bedre, sier divisjonssjef Jarle Pettersen i Infratek.

Infratek vant anbudet i konkurranse med fem andre tilbydere. 

Det er Infrateks divisjon Infra Solutions som har inngått avtalen med Bymiljøetaten. Infra Solutions er eksperter på drift, vedlikehold og nyproduksjon av belysningsanlegg både i offentlige og industrielle miljøer. Gjennom varemerket INFRAGLOW leverer Infra Solutions ledesystemer til tuneller, offentlige bygg og institusjoner, hotell, cruiseskip, fabrikker og forretningsbygg. Infratek Solution bygger og drifter også ladestasjoner for el-biler og er den største aktøren på hurtiglading.