Det økonomiske handlingsrommet for landets energiselskaper snurper seg stadig strammere til. Dessverre er det ingen bedring i sikte. (Illustrasjon: NVE)

Strømmen av halvårsrapporter fra energiselskapene har stoppet opp. Den etterlater seg et variert bilde av den økonomiske tilstanden i energibransjen.

Det er ingen grunn til å underslå at mange av energiselskapene sliter. Den gullkantede tiden med store utbytter henger i en stadig tynnere tråd. Det er tid for kostnadskutt og nedbemanning. I Eidsiva Energi skal det nedbemannes med 100 årsverk. Akershus Energi har nylig varslet om en bemanningsreduksjon på 15 stillinger. Det er grunn til å tro at det kommer flere meldinger med tilsvarende innhold fra aktører i bransjen utover høsten og vinteren.

Bildet er imidlertid ikke entydig negativt. Lave strømpriser og store investeringer til tross; det er fortsatt mange energiselskaper som fremstår med respektabel inntjening. Spørsmålet er hvor lenge båten bærer. Permanent lave strømpriser lover ikke spesielt godt for den økonomiske resultatutviklingen, hverken i kort eller langsiktig perspektiv.

Offentlig eieres dans rundt gullkalven er definitivt over. Det gjør ikke saken bedre at skattetrykket på fornybarprodusentene er usedvanlig høyt, og at staten har gjort avgift til en viktig inntektskilde fra nettselskapene. I energiselskapene må det hårfin balansegang til for å håndtere utfordringene. Kanskje er det først når det legges til rette for fri flyt av fornybar energi til utlandet at det blir en ny utbyttefest i bransjen.