Ledelsen i Statnett i møte med sine leverandører om HMS. (Foto: Statnett)

Forrige uke møtte ledelsen i Statnett ledelsen fra de største leverandørselskapene for å følge opp HMS-arbeidet.

Kilde: Statnett

Dette møtet var det andre i rekken etter at konsernsjef Auke Lont kalte inn leverandørene i kjølvannet av de to tragiske dødsulykkene hos leverandører på Statnetts anlegg tidligere i år. På sist møte ble deltakerne enige om neste gang å inkludere en fra hvert selskap med arbeidsplass på anlegget. Leverandørene ble bedt om å komme med innspill til Statnetts arbeid med en handlingsplan for HMS. 

-Det var veldig viktig å møte leverandørene igjen. Spesielt viktig var det at leverandørene denne gangen hadde med seg ansatte med praktisk erfaring, sier Auke Lont. 

Det ble understreket fra alle på møtet at arbeidet med HMS kun kan lykkes når ambisjoner og målsettinger i styrerommene omgjøres til praktisk handling ute på den enkeltes arbeidsplass på anlegget. Overordnede prosedyrer og tydelige krav er viktig og nødvendig, men må følges opp med god og verdibasert kommunikasjon, enkle og tydelige beskrivelser og deling av både læringspunkter og de gode eksemplene. 

-HMS-arbeidet er møysommelig og krever en god felles innsats, hvor avstand og misforståelser er vår største fiende, sier Lont. 

Det var enighet blant deltakerne om å møtes igjen tidlig i 2017, da på en anleggsplass. Samarbeidet skal bringes videre og bidra til Statnetts HMS-handlingsplan. 

-Dette arbeidet er begynnelsen på et langt og varig arbeid for å sikre at alle som er på arbeid for Statnett skal komme trygt hjem, både i dag og i framtiden. Da skal våre verdier og vår sikkerhetskultur sitte i ryggmargen hos alle, både i Statnett og selskaper vi jobber med, avslutter Auke Lont.