Smartgridlaben på NTNU er utstyrt med instrumenter og annet utstyr for rundt 24 millioner kroner. Dette er fra den offisielle åpningen 21. september 2016. Foto: Atle Abelsen

SINTEF, NTNU og resten av det norske smartgridmiljøet åpnet både den nye Smartgridlaben på NTNU og FME-senteret Cineldi på samme dag.

Smartgridlaboratoriet har vært i operativ drift allerede i noen uker, og har et budsjett på rundt 42 millioner kroner de første fem driftsårene. Av dette har Forskningsrådet bevilget 28,6 millioner kroner fra infrastrurfondet, og rundt 24 millioner kroner har gått med til maskiner, instrumenter og installasjon.

– Vi har «tyvstartet» i laben med KPN-prosjektet ProSmart, sier prosjektleder og smartgrid-ansvarlig Kjell Sand ved NTNU. ProSmart skal bidra til å øke påliteligheten i kraftnettet, bedre håndteringen av feil, og øke utnyttelsen av kraftnettet med redusert risiko for strømbrudd.

– Vi har også noen EU-prosjekter i startgropa som skal inn her i høst, og fra 2017 forventer vi at smartgrid-FME-en Cineldi kommer inn for fullt, sier Sand.

Markerte Cineldi-start

Samtidig med åpningen av laben, ble også forskingssenteret Cineldi offisielt åpnet. Samarbeidspartnerne i dette forskingssenteret for miljøvennlig energi (FME) hadde samlet et femtitall sentrale aktører og en håndfull studenter til et åpningsseminar med god internasjonal deltakelse.