De 750 småkraftverkene som er bygget her i landet siden 2000 er av stor samfunnsmessig verdi. (Illustrasjonsfoto: Småkraft)

Siden 2000 er det bygd 750 småkraftverk med en årsproduksjon på 5 TWh her i landet. Disse er av stor verdi for lokalsamfunnene og flere tusen lokale grunneiere. Her er noen av de positive ringvirkningene:

Kilde: Småkraftforeninga

Det er investert 15 milliarder kroner hvorav 5 har gått til lokale entreprenører. Det er skapt ca 5000 lokale årsverk i byggeperioden.

Økt verdi

Dagens verdi av denne småkraften er 22,5 milliarder kroner noe som allerede nå gir en verdistigning på 7,5 milliarder kroner ut over byggekost.

Avkastning 

Grunneiere og utbyggerselskap kan i snitt motta 1,4 milliarder kroner årlig til falleie / utbytte, noe som har en nåverdi på 15 milliarder kroner. UMB så i 2006 på ringvirkningene av falleie utbetalt til grunneierne og kom til at den lokale inntekten øker med en faktor på 1,6.

Hjemfall

Grunneiere som leier ut fall får kraftverket tilbake ved privat avtalt hjemfall. Det vil si at verdier for ca 20 milliarder i dagens kroner fordeles ut over distrikts-Norge.