Gerd Kjølle og Kjell Sand i Smart Grid laboratoriet i forbindelse med et besøk av europeiske journalister i juni 2016.( Fotograf: Gry Karin Stimo/SINTEF)

Hvordan skal strømnettet takle lading av elbilen, koking av mat på induksjonsovner og solceller på taket? Svaret er smarte strømnett (Smart Grids), en digitalisering av kraftnettet.

Kilde: Gemini

Et nytt forskningssenter, CINELDI (Centre for intelligent electricity distribution- to empower the future Smart Grid) skal utvikle løsninger for fremtidens fleksible, robuste og intelligente energisystem. Senteret er ett av flere «landslag» som Norges forskningsråd har utnevnt på området miljøvennlig energi.

CINELDI ledes av SINTEF Energi, og skal være i virksomhet i fem til åtte år med ei økonomisk ramme på cirka 360 millioner kroner. Åpningen av senteret vil skje onsdag 21. september, samtidig som åpningen av NTNU- og SINTEFs nye SmartGrid-lab.

Sparer penger og miljøet

 Smart Grid gir effekt- og energieffektivisering og gjør det lettere å ta i bruk fornybar energi. Samtidig kan det bidra til at vi ikke trenger å forsterke strømnettet, slik vi ellers måtte ha gjort uten Smart Grid, sier Gerd Kjølle fra SINTEF som skal lede CINELDI.

Når mange av oss lager middag på induksjonsplater og samtidig lader elbilen, er dette krevende for strømnettet. Ved hjelp av Smart Grid kan man for eksempel gi nettoperatøren lov til å koble ut forbruk som varmtvannsoppvarming, slik at man unngår å måtte forsterke strømnettet.

– Smart Grid er faktisk en forutsetning for at vi skal lykkes med å innlemme uforutsigbar strømforsyning fra vindkraft og solceller og økt elektrisk transport, sier hun.

Internasjonalt samarbeid

Forskningssenteret er ledet av SINTEF Energi i tett samarbeid med NTNU. Senteret har også flere partnere innen forskning i Europa, USA og Japan.

 Ingen enkeltaktører kan innføre Smart Grids alene. Derfor har vi med oss partnere fra både nettselskaper, systemoperatører, teknologileverandører, medlemsorganisasjoner og myndigheter, sier senterlederen.

I det nye Smart Grid laboratoriet kan forskerne simulere virkeligheten i store og små kraftsystemer på en måte som ikke har vært mulig før.

 Vi kan teste nye løsninger fra teknologileverandører, forskningsprosjekt eller fra studenter og utsette dem for store og små forstyrrelser, kortslutninger, støy, forsinkelser i kommunikasjon og så videre. Dette for å forsikre oss om at de tåler det de vil bli utsatt for i fremtidens smarte kraftsystem, sier Kjell Sand, som er prosjektleder for det nasjonale Smart Grid laboratoriet og med i ledergruppa til CINELDI.

Fakta: Forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME) er en konsentrert og langsiktig satsing innenfor forskning på fornybar energi, energieffektivisering, CO2-håndtering og samfunnsvitenskap. SINTEF leder tre slike nye sentre: CINELDI, HighEFF og NCCS. SINTEF er også deltager i de fem andre nye FME-sentrene.