Danmark og Tyskland har inngått en avtale om å samarbeide om støtte til solenergiproduksjon. (Illustrasjonsfoto: Akershus Energi)

Støtter hverandre i fornybarsatsinger

Danmark og Tyskland har inngått en avtale om å samarbeide om støtte til solenergiproduksjon. Avtalen er en av de første om grensekryssende støtte til fornybar energi, bortsett fra det svensk-norske samarbeidet om elsertifikater.
Tirsdag, 13 september, 2016 - 09:03

Kilde: Energi Norge

EU-kommisjonen har gjennom retningslinjene for statsstøtte til energi stilt krav om en gradvis åpning av nasjonale støttesystemer for andre lands deltakelse. Bakgrunnen er et ønske om økt konkurranse i det indre markedet og bedre utnyttelse av fornybarressursene i Europa, uavhengig av nasjonale grenser.

Kan få flere slike samarbeid

Hittil har det svensk-norske samarbeidet om elsertifikater vært et av de få eksemplene på slikt samarbeid, men med den nye avtalen mellom Danmark og Tyskland ser vi nå nye politiske grep også andre steder. UK og Irland har hatt kontakt om en slik avtale, og det pågår forhandlinger mellom Tyskland og Luxembourg.

–Energi Norge er primært opptatt av at støtte til moden fornybar teknologi avvikles i Europa så langt det er mulig etter 2020, sier næringspolitisk rådgiver i Energi Norge, Knut Kroepelien.

Forstyrrer prisdannelsen

Energi Norge mener støtten forstyrrer prisdannelsen i markedet og undergraver CO2-prisen i kvotesystemet ETS.

– Dette reduserer ikke bare verdiene av vannkraften, men gjør omstillingen til et lavutslippssamfunn vanskeligere. Når det først etableres støttesystemer er det imidlertid viktig å sikre økt samarbeid på tvers av landegrenser for å få frem de mest kostnadseffektive fornybarløsningene. Samtidig må økt samarbeid gjenspeiles i økt tilgang til mellomlandsforbindelser slik at den fornybare kraften kommer i bruk, sier Kroepelien.

Viktige erfaringer

Gjennom behandlingen av Energimeldingen har det blitt avklart at produksjonsanlegg som kommer i drift etter 2021 ikke får støtte gjennom sertifikatsystemet. Sverige har på sin side vedtatt å forlenge ordningen. Erfaringene fra Danmark og Tyskland vil blir viktige for utformingen av et nytt fornybardirektiv og nye retningslinjer for statsstøtte etter 2020. Forslag fra Kommisjonen ventes rundt nyttår og vil tidligst kunne vedtas i 2018, etter forslaget gir rammene for medlemslandenes nasjonale initiativer.

På forsiden nå

Det er blitt overført flere hundre millioner kroner fra Jacobsen Elektro til andre søsterselskap i konsernet Jacobsen Elektro Holdning AS. Dette er hovedårsaken til at den tradisjonsrike elektrobedriften er truet av konkurs.
Vil ha drivstoffstasjoner i Nordsjøen basert på havvindparker.
BKK har i år måtte brukte flere hundre tusen kroner på å fly ut minigravemaskiner med helikopter for å rydde opp etter ekstrem nedbør.
Olje- og energidepartementet søker etter leder og fire medlemmer til Energiklagenemnda.
Flytende havvind kan skape verdier på opptil 117 milliarder kroner og gi 128.400 årsverk i Norge over en 30-års periode, ifølge ny analyse.
Hilde Gillebo (45) hentes fra Institutt for energiteknikk (IFE).
Equinor skulle ikke ha antydet at gass har lave CO2-utslipp, ifølge britisk regulator.
Mens Equinor snakket varmt om gass, tror Statnett-sjef Auke Lont mer på batterier og hydrogen.
NVE tar hensyn til private Equinor-interesser, og trosser advarsler om svekket forsyningssikkerhet fra Statnett og Gjøa-operatøren.
– Påstanden om at vindkraften som bygges i Norge er en trussel for naturmangfoldet, er direkte misvisende, sier konsernsjef Ståle Gjersvold i TrønderEnergi, som vurderer å gå inn i svensk vindkraft.
DigiPlex investerer 600 millioner kroner i to nye datasentre på Fetsund og Hobøl.
Varanger Kraft har solgt 49 prosent av aksjene i Varanger KraftVind AS og slik sikret finansiering for andre trinn av Raggovidda Vindpark.
I løpet av det siste året er det produsert 20,1 TWh vindkraft i Sverige. Det er ny rekord.
Etter sabotasje på forankringslinene i 2017 forsøker Waves4Power seg igjen med testing av sitt bølgekraftverk på Runde i Møre og Romsdal.
I sin høringsuttalelse til nasjonal ramme etterlyser forbundet også en analyse av det fremtidige kraftbehovet.
Jacobsen Elektro har engasjert Kvale Advokatfirma til å bistå med en restrukturering av selskapet og forhandle med kreditorene om en akkordløsning.
Smarte, automatiske ladesystemer vil gjerne lade elbilene om natta, når spotprisene er lavest. Men om alle gjør det, kan det overbelaste nettene like ille som om ettermiddagen.
Entreprenørselskapet BKK Enotek fusjonerer med MultiVolt, samtidig som det loves flere arbeidsplasser i Sogn og Fjordane.
Rederiet Utkilens nye kjemikalieskip «Mostraum» er det første tankskipet tilrettelagt for landstrøm.
Ber NVE forsterke Statnetts insentiver til å drive mer effektivt.
Nettselskapene vil ta eierskap til egne data og stille krav til lagringsformat fra leverandører, ifølge studie fra SINTEF Energi.
Andelen elektrisitet i energimiksen vil dobles til 40 prosent i 2050, anslår DNV GL i en ny rapport.
Hafslund Nett fikk tirsdag sammen med SINTEF Energi, Skagerak Nett, Eidsiva, Lyse og Istad Smartgridsenterets innovasjonspris for prosjektet «Feil- og avbruddshåndtering i smarte distribusjonsnett (FASaD)».
Statnett foreslår å dele Norges nordligste budområde, NO4, i to.