Tom Olsen i Helgeland Kraft i beredskap med Driftsradio i Nødnett. (Foto: Helgeland Kraft)

Helgeland Kraft, Trønder Energi, NTE Nett AS og Nordlandsnett tar i bruk Driftsradio i Nødnett fra 1. oktober.

Kilde: Helgeland Kraft

Nødnett er robust og bygd for å kunne virke i vanskelige situasjoner. De fire kraftselskapene som nå tar nettet i bruk vil få styrket sin beredskap og er de første i Norge som tar det i bruk, i slikt omfang. Dette styrker forsyningssikkerheten fra Dovre til Steigen.

Det nye driftsradionettet bidrar til at vi kan jobbe mer effektivt ved for eksempel strømbrudd, slik at kundene får mindre venting før strømmen er tilbake. Det er også viktig for sikkerheten vår. Vi er ute i all slags vær på risikofylte steder. Det gir oss derfor en ekstra sikkerhet å vite at vi får tak i hjelp dersom det skulle bli et behov. Det vil også være et viktig kommunikasjonsmiddel for oss i daglig drift, sier nettsjef i Helgeland Kraft Frode Valla.

Vi har testet dette nye digitale radiosambandet tre måneder på Helgeland, og det virker over all forventning.   I denne bransjen er vi sjanseløse om vi mister kommunikasjonen. Det nye systemet er viktig både for oss ansatte og strøm- og nettkundene våre, sier han.

Det nye driftsradionettet  brukes også av  politi, helsepersonell, brannvesen og andre nød- og beredskapsbrukere.
Det digitale radiosambandet for nød- og beredskapsetater i Norge, Nødnettet, er blant de største investeringene i samfunnssikkerhet noensinne, og det er svært strenge regler for hvem som kan bruke det.

Siden elverkene har ansvar for kritisk infrastruktur er også de en viktig brukergruppe av Nødnett.  
Systemet er nytt, moderne og har god funksjonalitet. Det vil gi bedre dekning i daglig drift og bedre samhandling både internt i nettselskapene, med andre elverk og andre nødetater. Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) leverer  Nødnett-tjenesten og er ansvarlig for bygging, drift og forvaltning av Nødnett .

– DNK er glade for det gode samarbeidet med elverkene. Dette samarbeidet bidrar til at både beredskapen og Nødnett blir bedre.  Vi i DNK arbeider for at staten skal få mest mulig igjen for investeringen som er gjort i Nødnett og ønsker å etablere samarbeid med andre selskaper basert på de erfaringene vi nå gjør med de fire pilotkundene. Mange beredskapsaktører i nettet øker verdien for alle og tjener storsamfunnet, sier Nina Myren, avdelingsdirektør Kunder og beredskap i Direktoratet for nødkommunikasjon

Fakta om Nødnett

  • Nødnett er det nye digitale radiosambandet til nødetatene og andre sentrale nød- og beredskapsaktører.
  • Nødnett er avlyttingssikret og gir bedre funksjonalitet, talekvalitet, dekning og kapasitet enn tidligere nødsamband.
  • Nødnett er robust og er bygget ut for å kunne virke i vanskelige situasjoner.
  • Nødnett tilrettelegger for effektiv og sikker kommunikasjon både internt og på tvers av organisatoriske og geografiske grenser.  
  • Nødnett var ferdig utbygd i hele landet i 2015