Første halvår 2016 presterte NTE svakt bedre enn i samme periode i 2015. Nettvirksomheten var en viktig bidragsyter til det positive resultatet. (Illustrasjonsfoto: Ann Iren Jamtøy/NTE))

NTE (Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk) hadde i første halvår en omsetning på 1354 MNOK (2015: 1307 MNOK). Driftsresultatet ble 325 MNOK (2015: 339 MNOK).

Kilde: NTE

Periodens netto finanskostnader ble 117 MNOK (2015: 115 MNOK). Konsernets skattekostnad er i første halvår beregnet til 99 MNOK (2015: 115 MNOK). Periodens resultat ble 110 MNOK (2015: 104 MNOK). Justert for IFRS og vesentlige engangsposter ble periodens resultat 150 MNOK (2015: 117 MNOK).

NTE Energi

Gjennomsnittlig elspotpris for NO3 var 22,9 øre/kWh i første halvår 2016, som er 1,5 øre/kWh høyere enn i første halvår i 2015. Oppnådd kraftpris er høyere enn spotpris på grunn av prissikring, og endte på 24,0 øre/kWh mot 25,6 øre/kWh i 2015. NTE Energi produserte i første halvår 2 164 GWh vann- og vindkraft, som er 71 GWh høyere enn tilsvarende periode i fjor.

Omsetningen i første halvår ble 442 MNOK, noe som er 18 MNOK lavere enn tilsvarende periode i 2015. Driftsresultatet ble 195 MNOK, som er 40 MNOK lavere enn i samme periode i 2015.

NTE Nett

NTE Nett hadde i første halvår en omsetning på 339 MNOK, som er 44 MNOK høyere enn omsetningen i første halvår 2015. Driftsresultatet ble 103 MNOK, som er 24 MNOK høyere enn første halvår 2015.

NTE Marked

NTE Marked hadde i første halvår en omsetning på 568 MNOK, 29 MNOK høyere enn tilsvarende periode i fjor. Driftsresultatet i første halvår ble 43 MNOK, som er 1 MNOK bedre enn tilsvarende periode i 2015.

Fiberbasert bredbånd viser fremgang, mens kraftsalget er svakt ned. Elektroinstallasjon leverer på linje med første halvår i fjor.