Ole Gabrielsen har tiltrådt stillingen som adm.direktør i Smart Innovation Østfold. (Foto: Smart Innovation Østfold)

Styret i Smart Innovation Østfold har ansatt Ole Gabrielsen som ny administrerende direktør (CEO). Gabrielsen har vært konstituert administrerende direktør i selskapet siden juni.

Kilde: Smart Innovation Østfold

Ole Gabrielsen startet i Smart Innovation Østfold i juli 2015, og har det siste året hatt det operative ansvaret for driften i selskapet som Chief Operating Officer (COO). Han har også fungert som prosjektleder for næringsklyngen NCE Smart Energy Markets, som ledes av Smart Innovation Østfold. Selskapet har i de siste årene hatt en formidabel vekst i form av nye nasjonale og internasjonale forsknings- og innovasjonsprosjekter, og Gabrielsens rolle som COO har vært med på å utvikle og forme selskapets videre strategi og fremdrift.

Gabrielsen tar over stillingen etter Knut H. H. Johansen, som forblir styremedlem i Smart Innovation Østfold og som innehar rollen som styreleder i NCE Smart Energy Markets.

Gabrielsen har solid kompetanse innen forretningsutvikling, strategi og ledelse med blant annet erfaring som Director of Marketing & Sales for Saab Technologies Norway, Country Manager for Bonnier Business Forum og storkundeansvarlig i Proffice Management.