Gratulerer med kontrakten, sier direktør for prosjektavdelingen i Statens vegvesen Region sør, Ingunn Foss til Roar Lunde i Nettpartner. Bak f.v. Trond Torgersen og Leiv Gunnar Heggland i ABB, prosjektleder for E134 Damåsen-Saggrenda Tom Hedalen og byggeleder for elektro/SRO Hans Olav Dalen (Foto: Statens Vegvesen)

Nå er den store elektrokontrakten på E134 (Damåsen-Saggrenda) signert på Kongsberg i Buskerud. Den gikk til arbeidsfellesskapet ABB/Nettpartner Drift.

Kilde: Statens Vegvesen

Nå går prosjektet og elektroentreprenørene inn i en hektisk og viktig samhandlingsfase før oppstart av det omfattende elektroarbeidet som vil pågå helt fram til vegen skal åpnes en gang senhøsten 2019.

150 millioner kroner

Arbeidsfellesskapet ABB/Nettpartner Drift signerte elektrokontrakten til nesten 150 millioner kroner på ny E134 Damåsen-Saggrenda i Buskerud. Strekningen i Øvre Eiker og Kongsberg kommuner er 13,2 km lang.

Åtte kilometer tunnel

Fire tunneler inngår i strekningen. Kongsbergtunnelen med to løp på vel 2000 meter, Svartåstunnelen med to løp på rundt 1500 meter og ettløpstunnelene Moanetunnelen(320 meter) og Vollåstunnelen (480 meter).

Det meste av elektro- og SRO-arbeidet skal utføres i tunnelene, men det blir også noen installasjoner i dagen, først og fremst skilt og tekniske bygg.

Mange tekniske rom

Oppdraget omfatter levering og montering av over 300 variable LED-skilt, rundt 600 kjørefeltskilt og mekaniske, variable skilt, nødstasjoner og såkalte SA-skap foruten belysning i alle tunnelene.

Det omfatter også 14 tekniske rom i og utenfor tunnelene. De to lengste tunnelene får også kameraer for full AID-overvåkning og vifter.