Mens resten av verden tar betydelige skritt mot en grønn fremtid henger Norge etter, i følge WWF. (Illustrasjonsfoto: Proxll)

Det grønne skiftet er i full gang – utenfor Norge. En omfattende rapport fra WWF viser den grunnleggende energiomleggingen som nå skjer. – Norge henger allerede etter den fornybare utviklingen, sier WWF-Norges generalsekretær Nina Jensen.

Kilde: WWF Norge

– Med denne rapporten har vi i WWF påtatt oss ansvaret med å løfte fram de 15 aller tydeligste tegnene på at det grønne skiftet skjer, for å øke oppmerksomheten om den fornybare utviklingen. Når vi hører på våre politiske ledere, ser det ganske oljesvart ut. Utenfor Norges grenser er virkeligheten en annen, sier Jensen. 

Bevisene er her
Rapporten «Signaler» er utarbeidet av WWF-Frankrike og WWF-Kina. WWF-rapporten er en global gjennomgang av hvor og hvordan det grønne skiftet gjør seg mest gjeldende. Rapporten viser med konkrete eksempler og oppdaterte tall at det grønne skiftet skjer i full fart, for eksempel at stadig flere land blir drevet helt eller nesten helt av fornybar energi og at Kinas kullforbruk ser ut til å ha nådd toppen.

Politisk tale – og handling
Likevel er det fortsatt et stort sprik mellom hva politiske ledere faktisk gjør og hva de går med på i internasjonale avtaler. Det gjelder ikke minst den norske regjeringen, mener WWF. De menneskeskapte klimaendringene og den globale oppvarmingen skaper allerede nå uforutsigbare leveforhold for mennesker og dyr over hele verden. Den viktigste årsaken er utslipp av klimagasser fra fossil energi.

Fossil debatt i Norge
– På tross av den globale klimaavtalen som ble inngått i Paris for åtte måneder siden, er det fortsatt et enormt sprik mellom det vitenskapen forteller oss at vi må gjøre og det vi faktisk gjør for å hindre at oppvarmingen øker mer enn 1,5 eller 2 grader. Vi har fortsatt en mulighet til å endre den negative utviklingen, men det må skje nå og det må skje i stor skala. Da kan vi ikke sitte og diskutere nye leteområder for olje og gass i Barentshavet på en oljemesse i Stavanger, vi må umiddelbart få opp diskusjonen om hvordan vi skal kutte også norske klimautslipp nå, sier Jensen. 

Internasjonalt toppmøte
WWF krever at verdens ledere må ha klimaendringene, kutt av klimautslipp, utvikling av fornybar energi og energieffektivisering aller øverst på agendaen når de samles. Første anledning blir G20-møtet, som finner sted i Kina 4.-5. september. Deretter fortsetter det med FNs klimaforhandliner i Marrakech.
 
15 sikre tegn på at verden blir fornybar:

 • I 2015 kom 90 prosent av ny energiproduksjon i verden fra fornybare kilder. Året før var andelen 50 prosent.
 • Prisen på solenergi har sunket mer enn 80 prosent siden 2009. Prognose: Fortsatt nedgang med inntil 59 prosent til 2025, slik at solenergi blir billigste kraft på markedet.
 • Ny rekord i globale fornybarinvesteringer i 2015: 286 mrd dollar. Mer enn dobbelt så mye som investeringer i fossil energiproduksjon. Etter 2013 er det installert mer fornybar energikapasitet enn fossil og atomkraft til sammen.
 • 8. mai i år fikk Tyskland 87,6 prosent av sin energi fra fornybare kilder – en milepæl for landets Energiewende. Stadig flere land drives helt eller nesten helt av fornybar energi. Flere gode eksempler: Portugal, Danmark og Costa Rica.
 • Ny arbeidsplassrekord for fornybar energi: 8.1 millioner jobber i 2015. Solenergi størst med 2.8 millioner arbeidsplasser i verden, med biodrivstoff og vindkraft på de neste plassene på listen.
 • Kinesiske fornybarinvesteringer opp 17 prosent i 2015. Kina investerte 103 milliarder dollar – mest i verden.
 • Det største markedet for solenergi uten nettilknytning er Afrika sør for Sahara. 1.37 millioner enheter solgt i 2015. Disse leder an: Tanzania, Kenya, Etiopia og Uganda.
 • Markedet for grønne obligasjoner vokser i rakettfart, fra nær null i 2007 til 118 milliarder dollar midtveis i 2016.
 • Mer enn 170 store selskaper – også i energiintensive bransjer – har skrevet under på vitenskapsbaserte utslippsmål. The Science Based Targets initiative, drevet av WWF, Carbon Disclosure Project, World Resources Imstitute og FNs Global Compact, inviterer selskaper til å sette utslippsmål i tråd med målet om holde klimaendringene godt under to grader. 176 selskaper var ombord per 1. august i år.
 • Kinas kullforbruk er trolig over toppen. Forbruket har sunket siden 204, med et fall på 3.7 prosent i 2015.
 • Kullindustrien taper. Siden 2010 er to av tre planlagte kullkraftverk lagt på vent eller helt oppgitt, og bare ett eneste er fullført. I Kina falt kullproduksjonen dramatisk med 9.7 prosent første halvdel 2016.
 • Klimautslipp fra energiproduksjon globalt lå stabilt for andre år på rad i 2015, til tross for tre prosent økonomisk vekst.
 • Nedgangen i årlig, global energiintensitet The decline in annual global energy intensity accelerated to more than 1.7 per cent on 2010 to 2012, but needs to go much faster to meet 2030 sustainable development goals.
 • Byer leder an: Mellom 2010 og 2015 ble det registrert 1.681 konkrete handlinger og tiltak som allerede er implementer av 600 byer og regioner i 62 land for å bekjempe klimaendringer. Til sammen representerer befolkningene i disse byene 8 prosent av verdens befolkning.
 • Veksten i fornybar energiutvikling blir konsekvent undervurdert. Blant dem som tar feil med sine prognoser, år etter år, er Det internasjonale energibyrået (IEA).