Troms Kraft anker den meget omtalte saken mot tidligere revisor i Kraft&Kultur Elisabeth Simonsson og revisjonsfirmaet Grant Thornton til Svea hovrätt. (Illustrasjonsfoto: Tore Halvorsen)

Troms Kraft har nå levert fullstendig anke av dommen fra Stockholms tingsrätt av 8. juli 2016, i saken mot revisor i Kraft&Kultur, Elisabeth Simonsson og revisjonsfirmaet Grant Thornton.

Kilde: Troms Kraft

En anke på 70 sider er levert til Svea hovrätt. Troms Kraft mener at de lave krav til aktsom revisjon som Stockholms tingsrätt stillte ikke kan aksepteres. Den som engasjerer en revisor må kunne kreve og forvente at revisoren utfører sitt oppdrag med større aktsomhet.

Troms Kraft finner sterk støtte i den svenske Revisornämndens vurdering. Revisornämnden konkluderte med at revisjonen i Kraft&Kultur ikke var tilstrekkelig utført, og ga revisor Elisabeth Simonsson en disiplinær advarsel. Simonsson anket saken til Förvaltningsrätten, men fikk ikke medhold. Med bakgrunn i dette fremstår Stockholms tingsrätts dom urimelig og må overprøves.

Det forholdet at Grant Thornton ikke aksepterer eget ansvar, såkalt prinsippalansvar, men hevder at det har vært et personlig oppdrag for Elisabeth Simonsson, er også så oppsiktsvekkende at Troms Kraft mener at saken må prøves for en høyere rettsinstans.

Troms Kraft har med forundring notert at Grant Thornton og Elisabeth Simonsson hevder at et eventuelt ansvar må begrenses til MSEK 67, ettersom Grant Thornton kun er forsikret oppad til dette beløpet. Etter Troms Krafts vurdering kan et revisjonsfirma som Grant Thornton ikke bruke lav forsikringsdekning som begrunnelse for ansvarsbegrensning. At man ikke har valgt å forsikre seg bedre skal ikke ramme de som har lidt skade av mangelfullt utført revisjon.