Mandag ble Oldereid kraftverk 2 offisielt åpnet på Eide i Misvær. (Foto: SKS)

Mandag holdt SKS (Salten Kraftsamband) offisiell åpning av kraftverket Oldereid 2 på Eide i Misvær.

Kilde: SKS

– Prosjektet har vært en suksess, sier Steinar Pettersen, konsernsjef i SKS.- Vi er på tidsplan, under budsjett og har gode HMS-tall i byggeperioden. Kraftverket har fått utvidet produksjonskapasiteten med 10 GWh ekstra per år. Så kan man spørre seg om det er rett å bruke penger på vannkraft i disse tider med så lave priser …? 

Mitt svar er et absolutt ja! Jeg har klokketro på vannkraft. Dersom ikke vi skal være konkurransedyktig med denne type aktivitet – hvem skal ellers være det? Skal vi nå målene med det såkalte grønne skiftet, må de som forurenser betale for det. Vannkraft forurenser ikke, dermed skal vi per definisjon være konkurransedyktig fremover, la konsernsjef Pettersen til.

Fakta Oldereid kraftverk

Byggingen av kraftverket ble påbegynt i 1949 og satt i drift i 1953 som følge av kraftbehovet i Bodø og Skjerstad kommune. Ved at man utnytter vann fra Børnupen, Gjømmervann og Mangevann produseres det årlig 80 GWh fornybar energi fra én stk Franchis-turbin på 15 MW.