Ikke levert kraft i 2015 utgjorde 21 GWh, mens levert kraft var om lag 116 TWh. Illustrasjonsfoto: Statnett

Leveringspåliteligheten til norske nettselskap var på hele 99,985 prosent i 2015, viser NVEs avbruddsstatistikk. Flere små nettselskaper markerer seg godt på statistikken.

Kraftforsyningen i Norge er pålitelig. Den gjennomsnittlige norske strømkunde opplevde i 2015 bare 0,3 varslede avbrudd og 1,8 ikke-varslede avbrudd.

Resultatet er omtrent som i 2014. NVEs statistikk omfatter kraftleveranser fra 123 rapporteringspliktige nettselskap til 2,95 millioner sluttbrukere.

Uvær i vest og nord

Lavest leveringspålitelighet hadde fylkene Hordaland, Nordland og Troms, og det skyldtes kraftige stormer i 2015.

Knut Lockert, daglig leder i Defo (Distriktenes energiforening), har gått gjennom statistikken og funnet at små og mellomstore selskaper er best på leveringskvalitet. Man må ned på 10. plass for å finne et av de større selskapene, Hafslund.

Hemsedal topper

– NVEs årlige avbruddstatistikk viser at Hemsedal Energi er Norges mest pålitelige selskap når det gjelder fraværet av langvarige strømavbrudd, foran Årdal Energi og Klepp Energi på henholdsvis andre og tredje plass, skriver Lockert på Defo.no.

Han mener statistikken viser med all tydelighet at det jobbes godt i mange av de små og mellomstore energiverkene.

Hemsedal Energi KF er kommunens eget nettselskap, og har vært det siden 1936. – I dag har kommunen og kundene grunn til å være stolte av energiverket sitt, skriver Defo-sjefen.