Modellene viser kraftstasjonene i Smisto kraftverk. (Modell: Multiconsult)

Under oppstarten av totalentreprisen for utbyggingen av Norges største vannkraftverk i nyere tid, Smibelg og Storåvatn (Smisto), satte Multiconsult og Hæhre Entreprenør AS seg som mål å gjennomføre prosjektet uten produksjon av tegninger. Etter et års byggetid er dette et av de tegningsløs prosjektene som har kommet lengst i Norge.

Kilde: Multiconsult

For å nå prosjektets målsetning om eliminering av tegninger har Multiconsult utfordret tradisjonelle metoder for prosjektering ved å dra nytte av moderne 3D/BIM-verktøy som Revit, Civil 3D, Solibri og Navisworks. Tegningsløs prosjektering krever modellering av alle konstruksjonsdeler som armering, rørføringer og kabelbruer til et hensiktsmessig detaljnivå, samt samhandling med leverandører for å få inn deres utstyr i modellen.

Gjennom tett samarbeid med entreprenør har optimalisering av leveranser til ulike operasjoner på byggeplass vært sentralt i arbeidet. Samtidig er kontroll med prosjekterings- og gjennomføringsprosessen i modell implementert gjennom statussetting, og modellene benyttes for fremdrifts- og sekvensplanlegging for både prosjektering og utførelse.

– For å gjøre et prosjekt tegningsløst må både vi som prosjekterende og de utførende på anlegget endre sine arbeidsmetoder. Vi har derfor gått flere runder sammen med entreprenøren for å finne løsninger som gjør det mulig å bygge direkte fra modellen uten tegninger, og har etter et års arbeid kun levert én arbeidstegning, sier oppdragsleder Herman Smith.

Utgangspunkt fra tidligfase

I desember 2015 var Multiconsult i Las Vegas for å presentere selskapets bruk av digitale verktøy i tidligfaseprosjekteringen av Smisto kraftverk. Hvor langt Multiconsult har kommet med 3D-teknologi og visualiseringer vekketstor internasjonal interesse i bransjen.

Ved å følge linken kan man lese om hvordan visualiseringsprogramvaren InfraWorks, sammen med Revit og Civil 3D, ble benyttet i tidligfase av prosjektet. Dette resultert samtidig i en meget virkelighetstro 3D-modell og visualisering.

Innolveringen i Smisto har gitt mersmak både for entreprenøren (Hæhre Entreprenør AS) og Multiconsult. Den dirkete dataflyten i en modell har blant annet forenklet interaksjonen mellom prosjekterende, entreprenør og byggherre, legger til rette for kontroll i prosjektet, og bidrar til å oppdage kostbare feil før bygging.

Største kraftverket på over 10 år

Vannkraftprosjektet Smisto er den største utbyggingen av et nytt vannkraft i Norge siden 2004. Prosjektet består av to separate kraftverk i fjell på hver side av fjorden Gjervalen, vest for Mo i Rana. Begge med stor magasinkapasitet, Smibelg (33 MW) og Storåvatn (25 + 8 MW). Sammen vil de to Kraftverkene kunne dekke strømforbruket til omlag 10.000 husstander.