Det er tre til ti ganger mer effektiv å skifte flymarkører med helikopter målt mot tradisjonelle metoder. (Foto: Statnett)

Flymarkørene skal varsle fly og helikopter om at det er montert ledning over dalen eller fjordspennet, og de spiller en stor rolle for flysikkerheten. Markørene blir utsatt for slitasje i vær og vind, og for å sørge for at de ivaretar sin funksjon må de skiftes ut fra tid til annen. I Kvås i Lyngdal byttet vi markører raskt og effektivt ved hjelp av helikopter.

Kilde: Statnett

– Metoden er ny for oss i Statnett, og vi regner med at den er alt fra 3-10 ganger mer effektiv enn å bytte markører på tradisjonelle måter, sier Trygve Haugland som er byggeleder i Statnett. 

Tradisjonelle metoder kan være å senke ned eller bytte hele topplinen, noe som er mer krevende og man trenger lenger tid. Enten man velger ny eller tradisjonelle metoder, så må operasjonen utføres når ledningene ikke er strømførende, i såkalte utkoplingsvinduer, og med begrenset tid i det tildelte utkoplingsvinduet er det viktig å bruke tiden så effektivt som mulig. 

– Vi har byttet omtrent 100 flymarkører i dette prosjektet, og i disse dager avslutter vi jobben, godt innenfor beregnet tid, forteller Trygve Haugland. 

Selve flymarkøren blir transportert opp på ledningen i en spesialdesignet innretning, som festes direkte på ledningen. Deretter blir montøren hentet fra bakken og fires ned i innretningen i sele ved hjelp av en stropp som er godt festet i helikopteret. Helikopteret sikrer dermed montøren mens han utfører jobben. Det stilles strenge krav til både montører og piloter som utfører denne type oppdrag. Det er det Kristiansandsbaserte selskapet Opp AS som har utviklet metoden.

Prosjektet inngår som en del av oppgraderingen av Vestre korridor, som er sentralnettet på sør-vestlandet. Vestre korridor strekker seg fra Kristiansand i sør til Sauda i nord, og vil i tiden fram mot 2021 bli oppgradert fra spenningsnivå 300 kV til 420 Kv. Oppgraderingen foregår trinnvis og består i å bygge nye ledninger og stasjoner, sammen med riving av deler av eldre linjer. 

Entreprenøren Nettpartner Prosjekt AS har hatt ansvaret for prosjektet med Statnett som byggherre, og selve oppdraget er utført av Nettpartners underentreprenør Opp As.