Når alle strømbrukere i løpet av de neste årene får smarte strømmålere, kan en tenke seg et marked hvor relativt små kunders fleksibilitet kan samles opp og tilbys i markedet. (Illustrasjonsfoto: Bjørn Thorud, Multiconsult)

Økende strømproduksjon fra vind og solceller kan utfordre nettkapasiteten og gjøre fleksibilitet etterspurt i kraftmarkedet. Energi Norge har fått utarbeidet en rapport om hvordan slik fleksibilitet kan involveres i markedet.

Kilde: Energi Norge/ Smartgridsenteret

Rapporten beskriver ulike roller og hovedtrekkene i hvordan et slikt marked kan se ut. Rapporten er utviklet av selskapet ENFO. Energi Norge vil bruke dokumentet som et bidrag for videre arbeid på dette området i samarbeid med medlemsbedrifter og myndigheter.

Smarte målere åpner for ny fleksibilitet

Allerede i dag brukes slik fleksibilitet for å sikre balansen mellom forbruk og produksjon i kraftsystemet. Bidragene kommer i hovedsak fra store kraftprodusenter eller større strømbrukere i næringsliv og offentlig virksomhet.

– Når alle strømbrukere i løpet av de neste årene får smarte strømmålere, kan en tenke seg et marked hvor relativt små kunders fleksibilitet kan samles opp og tilbys i markedet, sier næringspolitisk rådgiver Ole Haugen i Energi Norge.

Tanken er at små strømbrukere kan delta gjennom kraftleverandører og andre som inngår avtaler med kunder. De som kan tenkes å ville kjøpe slik fleksibilitet er systemansvarlig i kraftsystemet og regionale eller lokale nett, samt markedsaktører og strømkunder som ikke har mulighet til å tilpasse sitt forbruk.

Får betalt for strøm de ikke bruker

For de vanlige strømkundene vil det å delta i et slikt marked være frivillig og skje gjennom løsninger som tilbys fra konkurrentene i kraftmarkedet. Med slike ordninger kan kundene få betalt for sin fleksibilitet, som kan være å flytte strømbruk i korte intervaller uten betydning for komfort eller kvalitet.

– Vi ser at slike løsninger er på vei ute i Europa. Fleksibilitet fra kundene er der sett på som svært interessant for å redusere de høye kostnadene som skapes ved behov for regulering av varmebasert kraftproduksjon eller forbruket når kraftproduksjon fra sol og vindkraft varierer, forteller Haugen.

Norges fornybare og i hovedsak vannkraftbaserte kraftsystem har derimot meget god evne til å regulere krafttilbudet med variasjon i forbruket og kan sammen med fleksibilitet fra norske forbrukere få økt verdi i kraftmarkedet også utenfor Norge.

Ønsker forskning på tematikken

Selv om utviklingen av dette markedet fortsatt er i et tidlig stadium, vet vi at regelverket for dette forberedes internasjonalt og at den tekniske utviklingen gjør dette mulig. Fornybarnæringen ønsker derfor å arbeide videre med rammebetingelsene for et slikt marked for eksempel gjennom FoU hvor selskaper etablerer pilotprosjekter som også involverer strømkundene.