Ved betydelig investeringssvikt i kraftbransjen kan det bli vanskelig å rekruttere unge ingeniører, her representert med Karen H. Qvale (t.v) og Emilie Grepperud. (Foto: Tore Halvorsen)

Nesten 30 prosent av de ansatte i kraftbransjen er over 55 år og 70 prosent 40 år pluss. For å ivareta vannkraftkompetansen vil det være behov for å rekruttere unge ingeniører.

Dette fremgår av rapporten «Langsiktige konsekvenser av dagens vannkraftbeskatning» som Pöyry Management Consulting (Norway) har utarbeidet for Energi Norge og Norsk Industri.

Ved en betydelig investeringssvikt i vannkraft risikerer kompetanse opparbeidet gjennom mange år å forvitre.  Under slike omstendigheter ligger forholdene dårlig til rette for å fylle på med frisk arbeidskraft fornuftig koordinert med aldersmessige avganger.

Med lav investeringstakt reduseres også tilgangen på nye prosjekter. Dette vil gjøre det mindre attraktivt for unge teknologer å satse på en karriere i kraftbransjen. Spesielt er dette bekymringsfullt når det gjelder rekruttering av personer med høy kompetanse, som er påkrevet for å sikre fortsatt høy kvalitet i vedlikehold og videre utvikling av kraftanleggene.