Ga energiråd: Til venstre Ukrainas president Petro Porosjenko med Tord Lien (foto: EBM/OED)

Tirsdag møtte statsråd Tord Lien den ukrainske presidenten Petro Porosjenko under hans besøk i Norge. Et viktig tema var reformer i energisektoren.

Kilde: OED

Dette var det første presidentbesøket fra Ukraina noen gang. Hovedhensikten med besøket er å utvikle potensialet i det norsk-ukrainske forholdet.

Reformer i energisektoren har høy prioritet i den politiske ledelsen i Ukraina.  Tirsdag i Oslo ønsket statsråd Lien president Porosjenko velkommen til et rundebordseminar om omleggingen av det norske kraftsystemene på 90-tallet og om dagens kraftproduksjon/transmisjon og regulering.   

Tilstede på seminaret var Statkraft, Statnett og NVE.  Tidligere olje- og energiminister Eivind Reiten var invitert for å fortelle om norske erfaringer fra reformene av kraftsektoren på 90 tallet.  Fra ukrainsk side deltok, i tillegg til presidenten, energiminister Igor Nasalyk.