Stortinget har vedtatt endringer i energiloven, som igjen vil åpne for at private aktører kan bygge og drive strømkabler mellom Norge og utlandet.( Foto: Lars Horn)

Stortinget vedtok tirsdag å tilbakeføre energiloven slik at det igjen blir mulig for private aktører å bygge og drive strømkabler mellom Norge og utlandet.

Kilde: Energi Norge

– Det er positivt at flere aktører enn Statnett nå igjen får mulighet til å utvikle kabelprosjekter. Konkurranse bidrar til ny teknologi, nye forretningsmodeller og lavere kostnader, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Kraftutveksling med utlandet er ikke noe nytt fenomen. Norge har allerede kabler og nett både til Sverige, Danmark, Finland, Russland og Nederland – og har hatt det i mange år. Statnett bygger nå nye kabler til Tyskland og England. Disse har det vært bred oppslutning om både på Stortinget, i næringslivet og i fagbevegelsen.

Viktig for kraftsystemet

– Tilknytningen til det europeiske kraftmarkedet gir oss forsyningssikkerhet i tørre og kalde år, og mulighet til å eksportere kraft i perioder med mye nedbør og høy produksjon, forklarer Ulseth.

Det er heller ikke noe nytt fenomen at private selskaper utvikler kabelprosjekter. Både NorNed-kabelen til Nederland og Tysklands-kabelen som nå er under bygging, var opprinnelig private initiativer.

Strenge konsesjonskrav

Vedtaket betyr i hovedsak at lovverket tilbakeføres slik det var frem til 2013.

– Det vil fortsatt være myndighetene som avgjør hvilke prosjekter som tildeles konsesjon, ut fra blant annet samfunnsøkonomiske vurderinger. Samtidig blir det viktig at Statnett og andre aktører nå likebehandles i konsesjonsprosessene og i øvrige vurderinger, påpeker Ulseth.

Stortinget har for øvrig bedt regjeringen komme tilbake med en redegjørelse for hvordan eventuelle ekstraordinære inntekter fra private kabler kan tilfalle fellesskapet.