Grønt skifte svever i det blå med lave kraftpriser og gjeldende skatteregime i vannkraftsektoren. (Illustrasjonsfoto: Breim Kraft)

En investeringssvikt på 15 – 16 milliarder kroner de nærmeste fem årene. Det kan bli konsekvensene for vannkraftsektoren av lave kraftpriser og gjeldende skatteregime.

Det er Pöyry Management Consulting (Norway)som gir dette anslaget i en rapport utført for Energi Norge og Norsk Industri. Dette er beregnet på en antagelse om at 80 prosent av nyinvesteringer og minst 25 prosent av rehabiliterings- og O/U-prosjekter risikerer å bli lagt på is.

Samlet representerer dette utsatte investeringer i størrelsesorden åtte milliarder kroner for nyinvesteringer, 3-4 milliarder i O/U samt 750 millioner kroner årlig for rehabiliteringer. Dette kan komme til å gi en investeringssvikt samlet sett på 15-16 milliarder kroner i et perspektiv på fem år.

Det ligger an til en betydelig svekkelse av verdiskapningen om vi unnlater å utnytte samfunnsøkonomiske lønnsomme og fornybare ressurser, er en av konklusjonene i rapporten

Dersom grunnrenteskatten ikke slo inn for prosjekter med marginal lønnsomhet, ville risikoen for utsettelse bli redusert for en betydelig del av prosjektene.

Sysselsettingen i utbyggingsfasen kan bli vesentlig redusert, med mer enn 2000 årsverk per år.

Samtidig vil en høyst nødvendig nyrekruttering til vannkraftsektoren bli vanskeligere å gjennomføre når tilfanget av nye prosjekter blir redusert.