Det er Erik Jølberg, gründer og eier av TESS, som i denne fredagskommentaren avgir synspunkter på eksport av fornybar energi. Jølberg står også bak etableringen av nettverket «Water Vally», med selskaper som søker oppdrag i fornybarnæringen. (Foto: Tore Halvorsen)

Eksporten av fiskeprodukter og spesielt laks, når nye høyder og milliardene ruller inn til produsenter, eksportører og inn i kassene til lokale kommuner og statskassa. Alle gnir seg i hendene og legger til rette for mer oppdrett og mer eksport. Norsk fisk er populær.

Av: Erik Jølberg, gründer og eier av TESS

Vi leser stadig innlegg om at vi ikke må åpne for salg av mer ren energi i form av strøm til kjøpere på kontinentet som er villige til å betale mer for vår vannkraft til erstatning for sin forurensende kullkraft. De røde er i spissen for opposisjonen og hevder at prisen på strøm i Norge vil øke dramatisk hvis vi eksporterer mer strøm, og spesielt hvis private investorer får lov til å legge kabler og selge kraft til utlandet.

Hvorfor legge hindringer i veien? Fiskeprisene stiger stadig i norske forretninger fordi norsk fisk er ettertraktet i utlandet. Hvorfor er det tillatt å eksportere fisk? Det hadde jo blitt mye billigere fisk for forbrukerne i Norge hvis det hadde vært overproduksjon og ingen kjølebiler eller kjølecontainere til å frakte fisk ut av landet.

Forbud mot eksport av norsk fisk er dumt, like dumt som det er å opprettholde begrensningene på eksport av norsk ren energi. Forbudene norske krafteksportører blir møtt med er av forhistorisk opprinnelse.

Og kanskje skulle vi heller ikke hatt oljeledninger til England og Europa? Da hadde vi hatt overskudd på olje i Norge, bensinen hadde sikkert vært enda mye billigere, og oljefondet eller pensjonsfondet som tilhører oss alle, hadde vært minimalt.

Eksport av fisk er ikke farlig for forbrukerne, og i dag er prisen på bensin og strøm i hovedsak styrt av myndighetens skatte- og avgiftspolitikk. Når stat og kommuner har forsynt seg, får den norske forbrukeren regninga uansett hva det gjelder. Det er enda mer å hente, også for myndighetene når eksporten av vannkraft øker. Med en riktig skatte- og avgiftsmiks blir det enda flere som får fordeler i form av mer penger til stat og kommune og billigere strøm til forbrukeren. På toppen av det hele; Norge kan enkelt bidra til å oppfylle en enda større andel av klima- og miljøforpliktelsene og Norges stjerne i utlandet vil skinne enda mer.