Fram til juni er en kommunikasjonsenhet (gateway) levert med AMS-målerne til Lyse. Denne løsningen er nå valgt bort, og det planlegges for et alternativ. (Foto: Lyse)

Utrullingen av nye automatiske strømmålere fortsetter. Lyse Elnett er i dialog med målerleverandør om plan for videre utrulling. Målet er å være oppe for fullt igjen tidlig 2017.

Kilde: Lyse

En kommunikasjonsenhet, kalt gateway er fram til juni satt inn sammen med strømmåleren for å kommunisere data inn til datasystemene. Det er tatt et valg om å gå bort fra å levere gateway sammen med ny måler til alle, og det planlegges alternativ kommunikasjonsløsning framover. Gateway som er satt ut blir stående og brukt videre for innhenting av målerdata.

Det er installert nærmere 60.000 automatiske strømmålere. Det ble tatt en pause i utrullingen i sommer fordi innhenting av data om strømforbruk ikke var så stabil som ønskelig. For de fleste er det nå en mer stabil drift med innhenting av data om strømforbruket fra disse målerne.

– Det er blitt gjort flere tiltak som vi ser gir gode resultater på stabiliteten. Det er nå kun et par hundre målere hvor innhenting av data ikke er helt stabil. Flere av dem står i hytter eller bygg hvor strømmen blir skrudd av i perioder, eller de står i områder hvor det er dårligere dekning, sier avdelingsleder Åshild Helland i Lyse Elnett.

Informasjonen om strømforbruket ligger lagret i måleren, så data blir hentet inn i ettertid for de timene eller evt dagene dette gjelder hvis informasjonen ikke kommer inn automatisk. Lyse har mål om at kundene kan få informasjon i sanntid og det gjør at stabilitet er så viktig.