Administrerende direktør Alf Vee Midtun, Rauma Energi (f.v) og regiondirektør Anders Geirsta, Skanska Norge signerte utbyggingskontrakten. Prosjektleder Knut Peder Voldset, Rauma Energi AS (bak f.v), prosjektsjef Svenn Aage Bråtene og prosjektleder Eirik Botnen, begge Skanska. (Foto: Rauma Energi)

Rauma Energi investerer 396 millioner kroner i Nye Verma kraftverk. Når anlegget settes i drift høsten 2018 er det klart for en årlig fornybarproduksjon på 105 millioner kilowattimer – tilsvarende strømforbruket til minst 5250 husstander.

Til tross for lave strømpriser realiseres det fortsatt vannkraftprosjekter her i landet. Det er Skanska Norge som er hovedentreprenør for prosjektet. Med seg som underleverandører har de blant andre OneCo Solutions, Fasseland Mek, Konecranes og Rainpower. Sistnevnte har fått kontrakten på mekanisk utrustning til Nye Verma kraftverk.

I en pressemelding fra Rauma Energi fremgår det at det nye kraftverket vil benytte eksisterende dam, hvor damhøyden vil bli hevet med fem meter. Fra inntaket vil det gå en trykksjakt som leder vannet ned i en tilløpstunnel som igjen leder vannet inn på turbinen. Kraftstasjonen bygges ca. 500 meter inne i fjellet, ved utløpet av Vermafossen hvor elvene Verma og Rauma møtes.

Skanska skal også ruste opp 4,5 kilometer med ankomstveier og bygge to nye broer.