Med en vekst på 28,3 prosent de siste tolv månedene bidro høyere strømpriser og økt nettleie til betydelig vekst i konsumprisindeksen (KPI) de siste tolv månedene. (Illustrasjonsfoto: Tore Halvorsen)

Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,3 prosent fra august til september. Tolvmånedersendringen i KPI var 3,6 prosent i september, noe som er 0,4 prosentpoeng lavere enn i august.

Kilde: SSB

Fra august til september gikk KPI opp 0,3 prosent. Hovedårsakene til oppgangen i september var en økning i prisene på klær, møbler, elektrisitet samt tjenester knyttet til fritid og kultur.

Høyere kraftpriser og økt nettleie var de viktigste årsakene til at KPI i september i år var 3,6 prosent høyere enn den var i september i fjor. Prisene på elektrisitet inkludert nettleie steg 28,3 prosent de siste tolv måneder.