Den nye transformatoren heises på plass ved Bjordalen, mens (fra venstre) Anders Olav Valhovd, Arne Høgetveit og Egil Bakkeløkken passer på at den kommer på riktig plass. (Foto: Henrik Wennerstrand)

I over fem tiår har Bjordalen kraftstasjon i Hjartdal i Telemark snurret jevnt og trutt uten de store påkostningene. I valget mellom en storstilt oppgradering og livsforlengende tiltak har man falt ned på det siste.

Av: Kjell Løyland, Skagerak Energi

I begynnelsen av september startet arbeidene med å oppgradere Bjordalen kraftstasjon. I et snaut år kommer det til å pågå større og mindre arbeider ved den lille stasjonen i Hjardal. 

– Vi gjør en del oppgraderinger som gjør at stasjonen skal kunne leve i minst 15 år til, forteller prosjektleder Henrik Wennerstrand. 

Ny transformator og nytt kontrollanlegg
De største er utskifting av kontrollanlegget og bytte av transformator. I tillegg gjøres det en del bygningsmessige arbeider og litt større vedlikehold av turbinen. 

– Vi heiste på plass den nye transformatoren i slutten av september. Det var det kjekt å få den på plass, for den gamle hadde nok ikke så lang levetid igjen, sier Wennerstrand. 

Byttingen av kontrollanlegget skal begynne i februar og vare til mai. Da må stasjonen stanses og det er ikke helt uproblematisk. Stasjonen karakteriseres av vittige tunger som en litt påkostet luke for vannet fra Skjessvatn til Breivatn, og inntaket til Hjartdøla kraftstasjon. 

Stanser stasjonen i februar
– Dersom vi får overløp på dammen ved Skjessvatn vil vannet renne utenfor Hjartdøla kraftstasjon. Nå kjører vi for å få ut så mye vann som mulig vann før februar, og håper å kunne starte stasjonen igjen i mai før snøsmeltingen tar til for fullt. 

– Det vi ikke vil ha er en mild høst med mye nedbør. Heldigvis ser det bra ut så langt, sier Wennerstrand. 

Bjordalen bygges også om til fjernstyring når kontrollanlegget byttes ut. Ombyggingen er beregnet å koste i overkant av 15 millioner kroner.