De fem nasjonale nettselskapene i Norden har innledet samarbeid om forskning og utvikling. (Illustrasjonsfoto: Statnett)

De fem nasjonale nettselskapene i Norden, Statnett, Fingrid, Svenska Kraftnät, Energinet.dk og Landsnet, har inngått en avtale om å samarbeide innen forskning og utvikling. Å fremme nordiske aspekter i europeiske FoU-aktiviteter og gå sammen om felles forskningsprosjekter er blant sakene selskapene ønsker å oppnå.

Kilde: Statnett

Den nordiske FoU-gruppen har valgt Statnetts FoU-direktør Sonja Berlijn til leder for den kommende toårsperioden, med Göran Ericson, Svenska Kraftnät, som sekretær. –Vi erfarer at FoU-resultatene i ett selskap kan være nyttig for de andre, og ønsker derfor å samarbeide om FoU-satsinger og –aktiviteter, sier nyvalgt leder Sonja Berlijn.

-Som region er vi tett knyttet til hverandre, har mange felles utfordringer og mange felles interesser. Vi vil nå samarbeide tettere for å stå sterkere i europeisk sammenheng og for å få mer ut av hver FoU-krone, sier Claes Nielsen, Energinet.

-De nordiske nasjonale nettselskapene har lange tradisjoner i å samarbeide om ulike temaer, og samarbeidet formaliseres nå også innenfor forskning og utvikling, sier Sverrir Jan Norðfjörð, Landsnet.

Selv om utfordringene og interessene er like, organiserer selskapene sitt FoU-arbeid på forskjellige måter. –Det å lære av hverandres erfaringer for å se om det kan være en beste praksis for hvordan FoU-aktiviteten organiseres, er et annet viktig element i samarbeidet, sier Jussi Matilainen, Fingrid.

FoU-organisasjonene i de nasjonale nordiske nettselskapene har allerede hatt et titalls felles FoU-prosjekter. Nå varsler de felles FoU prosjekter av mer strategisk art som retter seg inn mot felles Nordiske utfordringer og muligheter. –Vi har åpenbart mye felles og vil og bør møte mange av fremtidens utfordringer med samlede løsninger, sier Göran Ericsson.