Fra 2010 til 2015 er investeringer i havvind globalt tredoblet fra 40 milliarder 120 milliarder kroner. Rapporten anslår at offshore vind vil vokse med mellom 15 og 20 prosent årlig de neste årene. Illustrasjonsfoto: Edp

Den raskt voksende offshore vindsektoren gir store muligheter for norsk leverandørindustri. Ifølge Eksportkreditt lå norske aktørers salg til offshore vind på nærmere 5 milliarder kroner i 2015.

Eksportkreditt med flere har kartlagt alle de større, norske offshore vindkontraktene siden 2010. Rapporten viser at noen norske leverandører har lykkes bra innen installasjon av turbiner, produksjon og installasjon av kabler og bruk av spesialskip til montasje og service av offshore vindparker.

Men i flere av de største markedssegmentene for offshore vind er norske leverandører enten fraværende eller har en svært liten markedsandel, heter det i rapporten som danske Make Consulting har laget på oppdrag fra Eksportkreditt, Intpow og Greater Stavanger.

Bryter grenser

– Aktørene innen offshore vind har brutt grenser siden den første offshore vindturbinen ble reist i 1992, og bransjen vil fortsette å gjøre det i årene som kommer, sier Ivar Slengesol, utlånsdirektør for industri og miljøteknologi i Eksportkreditt Norge.

– Derfor er industrien i stadig endring, og det er også forsyningskjeden. Dette har ført til muligheter for nye aktører til å komme inn på markedet med sine teknologiske nyvinninger. Noen norske leverandører har lyktes i å utnytte disse markedsdynamikkene, mens andre har blitt negativt påvirket, uttaler Slengesol i en artikkel på eksportkreditt.no.

Maritim suksess

I 2015 leverte norske bedrifter for 400–480 millioner euro til offshore vindkraftindustri. Siem Offshore og Fred. Olsen sto for rundt halvparten av salget. Inkludert leveranser fra datterselskaper i utlandet anslår Eksportkreditt likevel at norske aktørers salg til offshore vind nærmet seg fem milliarder kroner i fjor.

Fred. Olsen karakteriseres som den største suksessen. Selskapet hadde globalt en markedsandel på 9 prosent innen turbininstallasjoner på havvind i perioden fra 2010 til første halvdel av 2016 med sine to spesialfartøy. Markedsandelen er i dag langt høyere, og i rapporten spås selskapet en lysende fremtid innen turbininstallasjoner.

Flytende havvind

Antallet flytende havvindinstallasjoner er ventet å vokse betydelig i andre halvdel av 2020-årene, og ifølge rapporten fins det gode muligheter for norsk industri i dette markedet. For eksempel har Statoil inngått kontrakt med den norske delen av Technip på transport av undervannskonstruksjoner til flytende vindkraftanlegg, forberedelse av installasjon av toppseksjoner og generatorer.

– Store kapitalinvesteringer er nødvendig for å være konkurransedyktig innen offshore vindkraft, og presset til lavere kostnader og konkurranse er bare økende. Men vindsektoren fortsetter å vokse og utfordre, og det vil gi nye muligheter for norske leverandører i fremtiden, sier Ivar Slengesol i Eksportkreditt. 

Hele rapporten kan leses her.