Ordfører Bjørn Laugland i Hjelmeland kommune i Rogaland hadde en sentral rolle under åpningen av kraftverkene Ullestad og Tverråna i forrige uke. (Foto: Clemens Kraft)

Torsdag i forrige uke ble Ullestad kraftverk og Tverråna kraftverk offisielt åpnet i Hjelmeland kommune i Rogaland.

Kilde: Clemens Kraft

Sammen ærklærte ordfører Bjørn Laugland, grunneier Øyvind Ullestad og prosjektleder Ronald Karoliussen kraftverkene for åpnet. Etter åpningen ble kraftverkene og inntak inspisert av grunneiere, entreprenører, leverandører og samarbeidspartnere.

Eier Clemens Kraft er svært fornøyd med byggeprosessen og  samarbeidet med alle involverte, noe Børge Edvardsen Klingan ,administrerende direktør i Clemens Kraft, presiserte under åpningen.

Ullestad kraftverk og Tverråna kraftverk vil til sammen produsere 31 GWh i året. Det er totalt investert ca. 80 millioner kroner på de to kraftverkene.  Det er lagt tre kilometer med rørgate, inntak og demninger er støpt i tillegg til at det er bygd veier og flere bygg. Utbyggingen har gått som planlagt og er levert innenfor budsjett.