Nøyaktige vindprognoser kan spare store kostnader for vindparker. (Illustrasjon: WindSim)

Mer nøyaktige beregninger av vinddata kan redusere kostnadene av vindkraft.

Kilde: ENERGIX

Operatørene av vindparker er helt avhengige av nøyaktige vindprognoser for å få mest mulig ut av vindressursene. Mens vannkraftverk kan styre produksjonen ved å slippe mer eller mindre vann forbi turbinene, må vindkraftverk både ta hensyn til hvordan vinden blåser og hvor mye kraft nettet kan ta i mot. I land som Tyskland og Danmark må eierne av vindparker betale store beløp dersom vindparken leverer andre mengder kraft inn på nettet enn det de har varslet.

Strømmen selges gjerne på timebasis i kraftmarkedet, noe eierne av vindparker må tilpasse seg. Hvor mye vil det blåse de neste timene? Kan det bli så sterk vind at vi må stanse turbinene? Jo mer de vet om vinden de nærmeste timene, jo bedre rustet er de i kraftmarkedet.

Det norske selskapet WindSim er et eksempel på en aktør som bruker forskning for å lage løsninger for næringslivet som reduserer denne usikkerheten. Med støtte fra ENERGIX-programmet har de utviklet verktøy som gir veldig nøyaktige vindprognoser, med utgangspunkt i offentlige værmeldinger. Selskapet bruker 3D-simuleringer kombinert med såkalte nevrale nettverk. Ved å laste inn historiske produksjonsdata for de siste to-tre årene kan WindSim trene de nevrale nettverkene til å gi enda bedre vind- og produksjonsvarsling, både for hver vindturbin og vindparken som helhet.

WindSim er etablert på fem kontinenter, men bistår også norske selskaper med utbyggingen av vindparker. Norske vindparker står gjerne i ulendt terreng, noe som gjør det enda mer utfordrende å gi nøyaktige vindprognoser for hver vindturbin.