Siden sommerferien er konsesjon innvilget for utbygging av nær 40 GWh småkraft, men de fleste søknadene er avslått. I tillegg har to større vannkraftprosjekter på til sammen 109 GWh per år fått konsesjon. Illustrasjonsfoto: Sigurd Aarvig

7 av 11 søknader om konsesjon for småkraft er avslått etter sommeren. – Vårt inntrykk er at nåløyet i NVE er blitt mindre, sier daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga.

Energiteknikk har gått gjennom ferdigbehandlede konsesjonssøknader fra 1. august til i dag, og fasiten er: Av 11 søknader om småkraftutbygging på totalt 102 GWh årlig, har bare 4 prosjekter på totalt 39 GWh fått konsesjon. 7 søknader på i alt 62,7 GWh er avslått.

Dette gir en avslagsprosent på over 60 prosent, både i antall søknader og stipulert årsproduksjon.

Miljøhensyn og kostnad

Disse fire småkraftprosjektene har fått konsesjon siden i sommer: Mordøla kraftverk i Sogn og Fjordane og Sædalen, Moko og Markåni kraftverk i Hordaland.

Prosjekt- og utviklingssjef Bård Moberg i Norsk Kraft AS sier til Energiteknikk at nettilknytning må avklares før utbygging av Mordøla kan vedtas. Utbyggerne skal i neste uke møte nettselskapet om dette spørsmålet.

Daglig leder Rune Skjevdal i NGK Utbygging AS (Norsk Grønnkraft) opplyser at NGK ikke vil ta noen beslutning om Moko kraftverk med det første. – Vi har fire–fem prosjekter som står foran i køen, sier Skjevdal.

Miljøhensyn og kostnad

Disse sju prosjektene har fått avslag: Bjørnåa i Nordland, Svorte i Telemark, Rydøla i Sogn og Fjordane, Røyrvasselv i Nord-Trøndelag og Boge 3, Skarvagrovi og Oddmundsdalen kraftverk i Hordaland.

Avslagene er begrunnet blant annet med hensyn til natur og miljø, og i noen tilfeller med høy utbyggingskostnad.

13 kr/kWh er for dyrt

For eksempel har NVE avslått søknaden for Bjørnåa kraftverk i Bindal kommune på grunn av negative konsekvenser for landskap, reindrift og biologisk mangfold. Prosjektet Kvernhusfossen i Modalen har skapt et høyt konfliktnivå, skriver NVE, som avslår søknaden av hensyn til landskapsverdien.

For Svorte kraftverk i Hjartdal kommune bemerker NVE at prosjektet vil gi relativt lite kraft (3,15 GWh) og har høy utbyggingskostnad, hele 13 kr/kWh. Røyrvasselv i Røyrvik kommune har en pris på 9,11 kr/kWh og får også tommelen ned.

De beste allerede tatt

– Umiddelbart synes det som avslagsprosenten er høy, sier daglig leder Knut Olav Tveit til Energiteknikk. Han tar imidlertid et lite forbehold siden tallene han presenteres for, er fra en relativt kort periode.

– Den høye andelen avslag kan ha den naturlige forklaring at de beste småkraftprosjektene nå er omsøkt. Men vårt inntrykk er at nåløyet i NVE har blitt mindre nå enn for noen år siden. Samtidig vil jeg berømme NVE for at de holder tempoet oppe, og min oppfatning er at de generelt gjør en god jobb med konsesjonene, sier Tveit.

Siden begynnelsen av august har også tre konsesjonsfrie småkraftutbygginger på til sammen 10,8 GWh fått klarsignal fra NVE.

To større prosjekter

To større vannkraftprosjekter på til sammen 109 GWh har i samme periode fått konsesjon. Disse er Tokagjelet kraftverk i Kvam kommune i Hordaland, hvor Nordkraft Prosjekt AS står som tiltakshaver, og Rafoss kraftverk i Kvinesdal kommune i Vest-Agder ved Sira Kvina Kraftselskap.

Sira Kvina Kraftselskap e opplyser på sine hjemmesider at de vil ta en beslutning i 2017 om utbygging av Rafoss. Kraftverket vil kunne produsere 38 GWh i et normalår med en installert effekt på 13,6 MW.

Stabssjef Sverre Mogstad i Nordkraft forteller at de er i en prosess med sterkt mål og tro på at de vil lykkes med utbygging av Tokagjelet. Kraftverket vil få en effekt på hele 25 MW og kunne produsere over 71 GWh per år.

Småkraft defineres som kraftverk med opptil 10 MW effekt, så verken Tokagjelet og Rafoss hører til denne kategorien.