Slik ser den ut ,ABB modular microgrid. (Illustrasjon: ABB)

ABB presenterer en modulær og konteinerbasert løsning for mikronettverk, som er skalerbar, lett å transportere og rask og trygg å installere og sette i drift.

Kilde: ABB

ABB har lansert en modulær og skalerbar «plug and play»-løsning for mikronettverk, som møter de globale og voksende behovene for teknologi som kan integrere distribuert kraftproduksjon. Et mikronettverk, eller et microgrid, er et lokalt kraftnett som ikke er tilkoplet det ordinære kraftnettet. Den kostnadseffektive og konteinerbaserte løsningen er relevant for alle typer land som ønsker å øke bruken av fornybare energikilder samtidig som de reduserer avhengigheten av fossile energikilder.

ABBs innovative teknologi består av et PowerStore Battery og et dedikert Microgrid Plus kontrollsystem, så vel som skybaserte løsninger for fjernstyring. Dette kan gi fjerntliggende områder elektrisitet og i tillegg sikre kostnadseffektiv og pålitelig kraftforsyning til samfunn og industrier ved både planlagte og uplanlagte strømavbrudd fra hovedkraftforsyningen. 

Alt utstyret man trenger for å drive mikronettverket, ABBs kraftomformer, Microgrid Plus kontrollsystem og batterilager er integrert i en konteiner for at det skal være raskt, enkelt og trygt og ta i bruk. Forbrukeren kan også velge å konfigurere mikronettverket slik at det integrerer kraft fra sol, vind, kraftnettet eller en dieselgenerator, basert på hva man har tilgjengelig og lokale forhold. 

ABBs modulære mikronettverk er kompakt og fås i fire varianter – fra 50 kW til 4600 kW for å møte ulike kundebehov. Standard funksjonalitet inkluderer drift både til- og frakoblet hovedkraftnettet samt en sømløs overgang mellom de to driftsmåtene. Den konteinerbaserte løsningen er designet for enkel transport, rask installasjon og igangkjøring på stedet. Drift og vedlikehold kan styres via et skybasert datasystem, noe som er enda et eksempel på hvordan ABB er en teknologipioner og en drivkraft bak både energirevolusjonen og den fjerde industrielle revolusjonen. 

– Vårt modulære, standardiserte og skalerbare «plug and play» mikronettverk innebærer en kostnadseffektiv tilgang på elektrisitet for både fjerntliggende og sentrale strøk. Dette er et godt eksempel på hvordan ABB bidrar til teknologiutvikling og redusert miljøpåvirkning gjennom å integrere fornybare energikilder og redusere avhengigheten av fossile energikilder. Alt dette er nøkkelelementer i ABBs Next Level-strategi, sier Claudio Facchin, leder for ABBs Power Grids-divisjon. 

ABB er pionér og ledende i verden innen mikronettverk, med mer enn 30 leverte installasjoner innenfor en rekke ulike bruksområder, både til fjerntliggende områder og øyer og til energiforsyning og industri. ABBs omfattende løsninger for mikronettverk omfatter konsulenttjenester, design, engineering, innkjøp, installasjon og idriftsettelse samt vedlikeholdstjenester gjennom systemets levetid. 

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) er et ledende, globalt teknologiselskap innen elektrifiseringsprodukter, roboter, industriell automasjon og kraftnett som betjener kunder innen energi, industri samt transport og infrastruktur globalt. I mer enn fire tiår har ABB drevet utvikling av fremtidens industrielle digitalisering. Med mer enn 70 millioner enheter som er koblet sammen gjennom en installert base på mer enn 70 000 styringssystemer på tvers av alle kundesegmenter, er ABB ideelt posisjonert for å dra nytte av energi- og den fjerde industrielle revolusjonen. Med over 130 års erfaring er ABB til stede i mer enn 100 land og har ca. 135 000 ansatte.