Refleks redder liv, og refleks og Lyse hører sammen, slår sponsoransvarlig Cathrine Suttie fast. (Foto: Lyse)

Lyse har delt ut over 5000 refleksvester til førsteklassinger i Stavanger-regionen.

Kilde: Lyse

– Lyse og refleks hører sammen, slår sponsoransvarlig Cathrine Suttie fast. – Nå kommer morgensolen senere og kveldsmørket tidligere, og viktigheten av refleks blir veldig tydelig. Har fotgjengeren refleks får bilisten flere sekunders ekstra reaksjonstid i mørket, forklarer hun.

Reflekterer samfunnsansvar
Lyse har som tidligere år delt ut refleksvester til førsteklassinger i regionen. Bare i år nesten 5 500 vester. Som en ekstra markering av Refleksens dag 20. oktober, gikk Lyse ut på Facebook og internt og etterlyste tips om skumle og mørke fotgjengeroverganger.

– Vi fikk mange gode tips, og endte opp med å sende to hundre vester til flere skoler. Samfunnsansvar ligger i ryggmargen til Lyse gjennom våre forretningsområder, så vi jobber for at konsernets sponsoraktiviteter skal speile noe av dette ansvaret, avslutter Suttie.

Fakta om refleks og risikoreduksjon

  • Myke trafikanter med refleks har 85 prosent lavere risiko for å bli oversett i trafikken.
  • Om lag 35 prosent av dødsulykkene med gående skjer i mørket.
  • Kun fem prosent av alle fotgjengere som blir påkjørt og skadet bruker refleks.
  • Refleks reduserer risikoen for å bli påkjørt i mørket med rundt 85 prosent.
  • Tenk deg at du går uten refleks i mørket langs en vei. Da vil en bilfører som kjører i 50 km/t ha to sekunder på å oppdage deg. Med refleks vil bilføreren ha 10 sekunder til rådighet. Det kan redde livet ditt!

Kilde: Trygg Trafikk