36 prosent av energien i Romania kommer fra vannkraft. Nå er det inngått en omfattende samarbeidsavtale med Norge, blant annet med et program knyttet til fornybar energi, som her er illustrert med et inntrykk fra hovedstaden Bucuresti (Foto: Wikipeda)

Samarbeidsavtalen mellom Norge og Romania ble underskrevet i Bucuresti 13. oktober, og innebærer at det gjennom EØS-midlene er satt av 502,5 millioner euro til 12 samarbeidsprogrammer. Ett av programområdene er fornybar energi, og dette programmet alene beløper seg til mer enn 60 millioner euro.

Kilde: Regjeringen

Som programparter innen fornybar energi får NVE en sentral rolle i gjennomføringen, i samarbeid med Innovasjon Norge som er programoperatør og Rumenske myndigheter og andre partnere.

Å være programpartner er en rådgivende funksjon. NVE vil bl.a. bidra aktivt i utarbeidelse av programmet, i fastsetting av evalueringskriterier for søknader til prosjektene og i å følge opp framdriften i de utvalgte prosjektene. En viktig oppgave for NVE er også å bidra til partnerskap mellom rumenske søkere og norske partnere, og å skape møteplasser for å få til samarbeid mellom landene innenfor fornybar energi området.

EØS-midlene skal i første rekke komme Romania til gode, men programmene gjennomføres i samarbeid med norske partnere. Dette er derfor en meget god mulighet for norske bedrifter som ønsker å gjøre seg kjent med nye markeder.

NVE vil offentliggjøre invitasjoner til samarbeid på nve.no

Om EØS-midlene
Gjennom EØS-avtalen er Norge en del av det indre marked i Europa. Avtalen inkluderer en felles målsetting om å redusere sosiale og økonomiske ulikheter i Europa og styrke samarbeidet mellom landene. EØS-midlene er Norges bidrag til dette. EØS-midlene utgjør 2,8 milliarder euro for perioden 2014-2021 og er fordelt på 15 mottakerland. Norge finansierer om lag 98 prosent, mens Island og Liechtenstein står for resten av bidraget.

Avtalen mellom Norge og Romania er den første avtalen som undertegnes for bruk av EØS-midler for perioden 2014-2021. Romania er nest største mottakerland.