Lidal kraftverk er et av de seks kraftverkene i Fjærlandsfjorden som Småkraft bygger ut for Sognekraft. Kraftverkene er nå til salgs. (Foto: Stein Arne Bakken)

Selger kraftverk for å bygge nye

Sognekraft ønsker om å fordoble dagens kraftproduksjon og forsterke nettet. For å kunne finansiere en slik historisk satsing, er tre kraftverksprosjekt på til sammen 300 GWh lagt ut for salg, blant annet utbyggingen av seks småkraftverk i Fjærlandsfjorden.
Torsdag, 6 oktober, 2016 - 11:22

Siden 2014 har selskapet har arbeidet med en langsiktig finanseringsstrategi for sin største satsing noen sinne på utbygging av ny kraft og sikrere nettstruktur de neste fem årene. Strategien ble satt ut i livet i sommer etter at Olje- og energidepartementet ga klarsignal til utbygging av Leikanger kraftverk, som vil få en årsproduksjon på 182 GWh.

Administrerende direktør Terje Bakke Nævdal ønsker ikke å gi noen kommenter om den pågående salgsprosessen, men viser til pressemeldingen som ble sendt ut i sommer.

De seks kraftverkene som bygges i Fjærlandsfjorden, ble overtatt fra Småkraft i fjor, men selskapet fullfører utbyggingen for den nye eieren, Sognekraft, jfr. reportasje i september-utgaven av fagbladet Energiteknikk. Hvis alt går etter planen, vil kraftverkene, med en samlet årsprouksjon på 114 GWh,  få nok et eierskifte før de er på lufta neste høst.  De to andre kraftverkene som skal bygges ut for salg, er Fejos (92 GWh)  Offerdal (100 GWh).

–Vi selger nøkkelferdige kraftverk, og tar derfor investerings- og utbyggingsrisikoen selv. Deretter overlater vi til andre å eie kraftverkene, men det er Sognekraft som skal drifte dem, sier Bakke Nævdal.

Han legger til at Sognekraft vil sikre seg tilbakekjøpsrett etter 30 år på de tre kraftverksprosjektene som nå er lagt ut for salg.  

På forsiden nå

NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.
I 2018 bidro fornybarnæringen med mer enn 65 milliarder kroner i skatter, avgifter og utbytte til samfunnet.
På Hægeland i Vest-Agder er Omexom i oppstartfasen med å legge 9,1 kilometer med høyspentkabel i bakken for Agder Energi Nett.
Telenor har valgt Entelios som leverandør av strøm til mer enn 13 000 anlegg over hele landet.
SFE Nett vinner fram, Hydro og Elkem får ikke gjennomslag.
Hafslund Nett er i ferd med å digitalisere sine gamle anlegg ved hjelp av trådløse og energieffektive små sensorer.
Uklart regelverk, ulik praksis og manglende nordisk kraft-samarbeid gjør det dyrere å nå klimamålene, ifølge Fortum.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og den danske reguleringsmyndigheten DUR foreslår å godkjenne den felles søknaden fra Statnett og Energinet om å innføre implisitt tapshåndtering på Skagerrakforbindelsen.
Helgeland Kraft Strøm vant anbudet for levering av strøm til Rana kommunes anlegg de neste to årene med opsjon på ytterlige to år.
Equinor kan få heftig anleggsbidrag for nytt nett i Bergensområdet.
Aker Solutions har gått inn i fullskala flytende havvindparker i California og Sør-Korea, men etterlyser et norsk hjemmemarked. Arbeiderpartiet vil satse, Frp vil skåne strømkundene og la markedet ordne opp.
Solenergiklyngen får styrket finansiering med en ramme på seks millioner kroner i offentlig støtte.
Med 1 øre/kWh.
Natt til torsdag ble det oppdaget en vannlekkasje i kraftstasjonen til BKK på Steinsland i Modalen.
Statnett foreslår å øke utbyggingsvolumet på Sørlige Nordsjø II og ønsker selv å koordinere utviklingen av eventuelle nye mellomlandsforbindelser med havvind-tilknytning.
NVE-sjef Kjetil Lund frykter en todelt utvikling med store og kompetanserike selskaper i befolkningsrike områder og små selskaper uten nødvendig kraft ellers i landet.
Jacobsen Elektro mot avvikling:
33 ansatte i det konkurstruede Jacobsen Elektro - så og si hele service og tjenesteavdelingen - har sagt opp jobbene sine. De har skrevet kontrakt med selskapet Norpec AS, som er under etablering.
Konsernsjefene i Fortum, Statkraft og Vattenfall oppfordrer EU til å styrke sine klimaambisjoner for å innfri Paris-avtalen.
En klassifisering av Minne-Charlottenberg (132 kV) til transmisjonsnett og tvangssalget det fører med seg, kan gi ekstrakostnader på opptil 200 millioner kroner, advarer Statnett.