Elkem har utviklet en egen kvalitet silisium beregnet på oppladbare lithium-ion-batterier. Vekten på batterier kan senkes betraktelig når batterikapasiteten øker.(Foto: Elkem)

Silisium i batterier kan mangedoble kapasiteten

Bruk av silisium i stedet for grafitt i anoden kan mangedoble kapasiteten til batterier. Elkem Technology jobber med saken.
Tirsdag, 11 oktober, 2016 - 09:27

Kraftige batterier er et viktig ledd det grønne skiftet, og Elkem har kastet seg inn i konkurransen om å lage bedre batterier.

– Teoretisk kan silisiumbaserte batterier ha ti ganger så høy kapasitet som batterier med grafitt som anode. I praksis blir ikke økningen så høy, men kapasiteten vil i hvert fall øke betraktelig, forteller forskningsdirektør Ragnar Tronstad i Elkem Technology til energibransjen.no.

Fra mobiler til biler

Ved Elkem Bremanger produserer selskapet en spesiell kvalitet silisium, Silgrain® e-Si, til bruk i anoder i batterier. I fjor høst organiserte de et nytt prosjekt for Silgrain® målrettet mot bruk av silisium i oppladbare lithium-ion-batterier.

I dag finnes silisiumbaserte batterier i bare noen få produkter, for eksempel klokker.

– I første omgang tar vi sikte på at silisium skal benyttes i forbruksvarer som datamaskiner og mobiltelefoner. Etter rundt 2020 regner bilindustrien med at silisiumbaserte batterier vil være kommersielt. Vi får ta et steg av gangen, forteller Ragnar Tronstad.

Egen kvalitet

– Det har lenge vært kjent at silisium kan brukes i anoden, og mange jobber med dette. Vårt utgangspunkt er at vi vil være med på denne utviklingen med vår spesielle silisiumkvalitet.

Ifølge Tronstad har Silgrain også andre fordeler enn økt batterikapasitet. Prosessen danner ingen giftige forbindelser, og produktet har et lavere «footprint», altså mindre utslipp av klimagasser.

Norske fortrinn

– Kan Elkems nye batteriteknologi åpne for ny industri i Norge?

– Jeg vet ikke om batterier vil bli produsert i Norge. Vi satser i første rekke på å levere silisium. Vi konkurrerer med mange i verden, men ingen andre har akkurat dette silisiumet som vi har, sier Tronstad.

Han peker på at Norge har gode forutsetninger for å produsere silisium.

– Norske bedrifter er verdensledende innen silisiumproduksjon både innen standard- og raffinerte produkter. Vi har også et universitetsmiljø som driver silisiumforskning på høyt nivå.

Utfordring

Tronstad er kjent med at bilprodusenter både i øst og vest jobber med å utvikle siliumbaserte batterier. – Hvis de også lykkes, vil det blir et stort fremskritt. Med høyere kapasitet kan en redusere vekten av batteriene betydelig i forhold til i dag.

For oppladbare batterier er antall ladesykler en kritisk ting. En ulempe med silisium er at stoffet ekspanderer betydelig i reaksjon med lithium. Den utfordringen jobber vi med, sier han.

Tradisjonsrikt smelteverk

Forskningsdirektøren deltok nylig på konferansen Kraft i Vest, som arrangeres av SFE (Sogn og Fjordane Energi), hvor han fortalte om den nye batteriteknologien.

Elkem Bremanger ligger i Svelgen i Sogn og Fjordane. Fabrikken ble etablert i 1928, basert på den gode tilgangen på vannkraft i området. I dag produseres raffinerte Silgrain®- og ferrosiliumkvaliteter i tillegg til mikrosilica på Bremanger.

På forsiden nå

Av hele Statnetts 132 kV-nett i Møre og Romsdal.
Ved å bytte til større aggregater i Usta kraftverk i Hallingdal, kan E-CO produsere mer kraft når prisene er høyest og hindre flomtap om våren. Nå er snart halve jobben gjort.
Men havvind er enda dyrere, Ifølge energiministeren.
Hege Brende slutter som leder av HydroCen og Norsk vannkraftsenter, for å bli en del av ledelsen i Norges geologiske undersøkelse (NGU).
Statnett vil sprenge kabeltunnel mellom Sogn og Ulven med påhugg rett bak en barnehage. Oslo kommune er bekymret for barna og hovedvannledningen. Barnehagen mener Statnett bør bruke tunnelboremaskin og slippe inngrepet.
Svein Erik Svarte er ansatt som daglig leder.
SVs Lars Haltbrekken foreslår verneplan for vindkraft etter mønster fra vannkraften. Norwea støtter ikke tanken.
Møre og Romsdal forlenger avtalen med Tafjord.
Statnett reduserer klimaavtrykket i Rogalands første fossilfrie anleggsplass.
Proffe, kapitalsterke vindkraftaktører som sitter på avstand kan miste av syne at de går inn i virkeligheten og nærmiljøet til folk, advarer NVE-sjefen.
Statnett har, sammen med de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden, oppdatert veikartet for hvordan den nye nordiske modellen for balansering av kraftsystemet skal innføres.
Gjennom forskningsprosjektet iFleks skal Statnett finne ut hvordan variasjoner i strømprisen påvirker forbrukerne.
I 2024 kan flytende hydrogen til store ferger og hurtigbåter bli en viktig del av BKKs satsing på elektrifisering.
Distriktsenergi ber om at NVE og reguleringsmyndigheten for energi (RME) dropper tvangsmulktene, og lar de som allerede har betalt, få tilbake pengene.
Kommer fra stillingen som finansdirektør i Orkla ASA.
Fjordkraft Holding ASA fikk et underliggende driftsresultat på 63 millioner kroner i tredje kvartal 2019. Det er en økning på åtte prosent sammenliknet med samme periode i fjor.
Sammen med sin nye partner geo introduserer Istad Kraft ny teknologi for å kontrollere oppvarming og varmtvann.
Mørenett har etablert landets kraftigste infrastruktur for elferge-lading. Gjennom en sjøkabel får begge sider av fjorden kraft fra samme trafo i Hareid.
Det er ikke nok å bygge mer fornybar energi for å lege om kraftsystemet, ettermontering av CO2-fangstutstyr og riving av kullkraftverk vil også bli nødvendig, ifølge IEA.
NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.